Соборний район. Школа № 35

 

Звіт Директора за підсумками діяльності закладу

 

 

Звіт директора

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня  школа №35»

 Дніпропетровської міської ради

 

Грінь Лариси Миколаївни

 

дата проведення 05 червня 2017 р.

 

Шановні присутні!

  Майжє закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді вподовж 2016/2017 навчального року.

  Як директор школи, у своїй діяльності впродовж звітного періоду,  я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами і документами, що регламентують роботу навчального закладу і його керівника.

  Середня загальноосвітня школа №35 є комунальною власністю Дніпропетровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється Управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, районним відділом освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.

  Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1976 році. До площі школи належить земельна ділянка, на якій розташований стадіон. Школа має своє огорожене подвір’я з майданчиками для прогулянки дітей.

  У 2016/2017 навчальному році працювали 53 педагогічних працівника та 16 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Питання кадрового забезпечення було вирішено на 99% (не вирішено питання з подолання вакансії вчителя трудового навчання для хлопчиків).

  Якісний склад педагогічного колективу школи становить:

«Спеціалісти вищої категорії» - 41

«Спеціалісти першої категорії» - 1

«Спеціалісти другої категорії» - 3

«Спеціалісти»- 5

 

  Педагогічні звання мають:

«Вчитель методист» - 15

 «Старший учитель» - 13

«Кандидат історичних наук» - 1

«Кандидат технічних наук» - 1

  У 2016/2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на реалізацію Державних, регіональних указів, доктрин та програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи.

  З  2013 року школа працює в режимі експериментального навчального закладу і здійснює роботу за програмою Всеукраїнського експерименту за темою: «Виховання соціально-компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти».

  Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2015 року в школі було відкрито 31 клас, кількість учнів становила 864 учнів. Середня наповнюваність учнів у класі складала 27,3, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. Впродовж навчального року вибуло 26 учнів, прибуло 20 учнів. Мова навчання українська. У школі введено профільне навчання 11-А мав історичний профіль навчання, а 10-А і 11-Б – філологічний.

  З 2014 року випускники нашої школи випробують свої сили  в навчальних закладах інших європейських держав. Так, за межами країни продовжили своє навчання (у Польщі) – 2 випускники, в 2015 році – 3 випускники, а 2016 році планують поступити до польських університетів 4 випускники.

  Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державну програму розвитку і функціонування української

 мови, в школі поступово і неухильно ведеться робота щодо виконання мовного законодавства:

 • навчально-виховний процес здійснюється українською
 •  вивчення української мови є обов’язковим
 • державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, наради, семінари тощо
 • діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами здійснюється українською
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською.

  Щодо виконання мовного законодавства слід зазначити що впродовж навчального року проводились заходи та роз’яснювальна робота серед батьків та вчителів школи з питання виконання мовного законодавства. Один раз на 5 років адміністрацією школи перевіряється стан викладання української мови та літератури.

  Учні школи брали активну участь у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, брали участь у міських конкурсах ім. Т.Г. Шевченка та присвячених Л. Українки.

  В цьому ж році фонд бібліотеки поповнився на 95 одиниць художньої літератури. Також здійснена підписка на професійні періодичні видання: «Позакласний час», «Все для вчителя», «Завуч школи», «Виховна робота», «Безпека життєдіяльності», «Початкова школа».

  Впродовж навчального року школа була нагороджена грамотами і дипломами: за творчу працю з підвищення якості національної освіти( диплом Міністерства освіти і науки України), за підтримку та надання матеріальної допомоги повітряно-десантній Дніпропетровській бригаді під час участі в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, за участь у районному конкурсі «Відкрий для себе Україну», II місце у районній олімпіаді з хорового мистецтва, за участь у IV конкурсі на кращій веб-сайт навчального закладу, за спортивні досягнення і перемогу в змаганнях з шахів, міні-футболу, за II місце у районній військово-патріотичній грі «Джура». Школа має переможців Всеукраїнських конкурсів і змагань, а саме III місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Права людини крізь призму сучасності: розвиток досвід та перспективи» (м. Київ) та III місце у творчому конкурсі на знання правил дорожнього руху (м. Київ).

  Для розвитку творчих, навчальних та спортивних здібностей учнів в школі працюють: відеозал, тренажерна зала, музей «Слави», кабінет українознавства, Євроклуб, є ігрова кімната, кабінет ПДР тощо.

  Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуації Успіху. Тому наша робота з учнями навчальна, методична, наукова, психологічна була спрямована на створення ситуацій успіху та розвиток творчої особистості.

  Щомісяця проводиться в школі лінійка Успіху. Цій шкільній традиції вже 13 років. На таких лінійках нагороджуються учні, які були успішними в будь-якій справі: чи то перемога або активна участь у будь-якому конкурсі, змаганні, чи то високі показники в навчально-виховній діяльності. На кожній лінійці нагороджуються не лише учні, а й цілі класні колективи. Всього за навчальний рік було нагороджено 61 класний колектив та 2346 учнів, також нагороджені знаком «Учень місяця» - 254 та знаком «Учень року» - 31 учень. Кошти для придбання нагород учням зароблялися школою під час зборів макулатури. Фінансові звіти щомісяця оформлювалися на сайті школи і зберігаються у голови батьківського комітету.

  В навчальному році 12 учнів нашої школи взяли участь у конкурсі-захисті дослідницьких робіт. Перемогу і грошову премію отримали учні, підготовлені вчителями Литвиненко К.В., Максютенко С.В., Бліновою С.Г. та Шейко Н.О.. Крім них дослідницькі роботи з учнями підготували і вчителі Мокрозуб О.Г., Асташева С.Б., Трофимова О.М., Васковський Р.Ю., Кожушко Л.В., Балан С.А., Нечай В.Ю..

  Велику увагу в цьому році педагогічний колектив приділяв питанню національно-патріотичного виховання. З цією метою в школі серед педпрацівників був проведений конкурс творчих робіт на тему «Героїчна Україна :від минулого до сьогодення», в якому брали участь Антонова Є.М., Нечай В.Ю., Шейко Н.О., Якуніна О.Ю., Турчак Т.С., Воронкіна В.М.,  Деменкова О.А., Девлад Н.В., Рудь Н.І., Бойко В.В., Рудь О.В., Авдєєнко Р.Д., Мокрозуб О.Г., Горяна Л.В., Голенка Н.В., Свіченська Т.В., Мосейчук О.І, Васковський Р.Ю.. Переможцями Методичною радою були визнані роботи Дузь І.С. та Балан С.А.

  Виконуючи план національно-патріотичного виховання учнів команда 10-А класу перемогла (II місце) в районній військово - патріотичній грі «Джура».

  Виконуючи програму експериментальної роботи в школі було проведено ряд виховних заходів (конкурси малюнків, бесіди, профілактичні диктанти,  конкурси плакатів тощо),  виховними досягненнями яких є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці.

  Багато уваги адміністрація і педколектив приділяють питанню безпеки життєдіяльності та запобіганню дитячого травматизму. Щомісяця для працівників школи проводиться навчання з ОП та БЖ за програмою і затвердженим графіком. Для учнів двічі на рік проводяться тижні знань з основ безпеки та щомісяця, перед та після канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Всі бесіди фіксуються в класних журналах. А інструктажі в спеціальних журналах. Всього в школі діє  139 інструкцій з БЖ.

  Щороку у січні-лютому в навчальному закладі починає працювати      Школа майбутнього першокласника, де 10 субот наші вчителі готують малечу до школи. В цьому році подали документи до вступу в 1 клас нашої школи станом на 01 травня 2016р. 115 дітей. Впродовж навчання в школі  майбутні першокласники знайомляться з вчителем, виконують різні навчальні завдання, знайомляться з правилами поведінки в школі. За кошти, які надали батьки згідно з договором, ми придбали 60 комплектів постільної білизни та оплатили 50% вартості ковдр для організації денного відпочинку першокласників.

  В школі проводиться певна робота на виконання ст..53 Конституції України ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Усього дітей, які мешкають у мікрорайоні школи 833, шкільного віку – 786, дошкільного – 96. Усі діти охоплені навчанням.

  Адміністрацією школи та класними керівниками булла проведена робота з відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї. У школі навчаються такі учні пільгових категорій:

 • діти сироти – 10 учнів
 • діти інваліди – 8 учнів
 • малозабезпечені – 2 учня
 • діти з багатодітних сімей - 44 учня
 • діти, батьки який в зоні АТО, або прибули із цієї зони – 10 учнів.

  Діти пільгових категорій були забезпечені безкоштовним відвідуванням вистав та інших заходів, гарячим харчуванням і безкоштовним оздоровленням за рахунок школи і бюджетних органів влади.

  До державно - громадського управління школою були залучені Рада школи, піклувальна Рада, батьківський комітет школи та батьківські комітети класів. Всі фінансові документи, звіти тощо знаходяться у голови батьківського комітету Девлад Н.В.

  На базі школи працює медичний центр, стоматологічний кабінет. У медичному центрі всі учні один раз на рік проходять медичний огляд, про що лікар робить медичні висновки в картках учнів. Всі працівника школи мають медичні книжки і проходять у березні комплексний медичний огляд. Медичний центр забезпечений всім необхідним для роботи матеріалом на 100%.

  Для учнів школи організовано якісне харчування дітей. Розроблені та затверджені режим та графіки харчування. Гарячим харчуванням були охоплені учні початкової школи що становить 100%, учні 5-11-х класів споживали гаряче харчування у кількості 63%. Медичними працівниками школи, соціальним педагогом та адміністрацією постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати якого заносилися до спеціального журналу. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню та затверджувалося директором школи.

  З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку на базі школи в червні вже 18 років працює пришкільний оздоровчий табір відпочинку «Богатир», який приймає щороку 60-100 учнів.  В цьому році заяв до табору надали 80 осіб батьків початкової школи. Під час роботи табору створені всі умови для якісного і ефективного відпочинку дітей: обладнані спальні та ігрові кімнати, працює медичний центр, спортивна база, бібліотека та кабінет інформатики для цікавого відпочинку дітей. В цьому році ми відкриваємо в таборі мовні групи, де діти будуть покращувати свої знання з іноземної мови.

  У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти-надія України». З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. До навчальної програми розроблені і включені спецкурси «Основи життєтворчості» та «Основи Євроінтеграції», як наслідок виконання Програм експерименту і розвитку навчального закладу. Учні школи беруть участь в інтерактивних Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», «Лелека», «Кришталева сова, «Олімпус». Розвити учням свої творчі здібності допомагають традиційний фестиваль «Золотий грамофон», інші естетичні та культурні заходи.  

  Щороку вся школа вибирає Президента «Планети – 35». Ця виборча кампанія триває до 2-х тижнів. В 2016 році Президентом став Самарський Юрій 10-А клас.

  У школі діє програма екскурсійної роботи з учнями. Наші учні впродовж навчального року відвідують різноманітні екскурсії. Оджє:

 • екскурсії за межами країни -
 • екскурсії за межами області - 17
 • екскурсії за межами міста - 12
 • екскурсії по місту - 196

  Щомісяця адміністрацією школи підводяться підсумки участі в житті школи класних колективів та вчителів. З цією метою уже 2 роки діє система рейтингового оцінювання досягнень кожного. Так, найвищий рейтинг впродовж року мали такі класи 2-А, 2-Б,      3-В, 6-А, 7-А, 5-В, 9-А.  За рішенням Ради школи один з даних класів буде визначений як «Клас року» і нагороджений на святі Останнього дзвоника.

  Також був визначений і рейтинг вчителів за розробленими критеріями. Впродовж року найвищий бал рейтингу отримували вчителі Донцова С.В., Балан С.А., Асташева С.Б., Мокрозуб О.Г., Блінова С.Г., Турчак Т.С., Дузь І.С., Авдєєнко Р.Д., Лавроненко М.Л., Васковський Р.Ю., Свириденко І.Є., Рудь Н.І.

  За бажанням батьків були створені і надані учням додаткові платні послуги. Розрахунок і оплата даних послуг проводилась через бухгалтерію райво. За рахунок платних послуг і добровільних внесків батьків за рік були виконані такі роботи:

 • капітальний ремонт і придбання меблів в стоматологічний кабінет школи
 • постільна білизна та ковдри у кількості 60 комплектів
 • переобладнання шкільного кафе: придбання нових меблів
 • замінені вікна на пластикові в туалетах початкової школи
 • на 2, 3 поверхах встановлені поетажні двері
 • встановлена пожежна сигналізація

  З іншими придбаннями, витратами та подарунками батьків можна ознайомитись на сайті школи на сторінці «Фінансова діяльність», або у голови батьківського комітету школи Девлад Н.В.

  Проблеми, що залишаються до подальшої роботи:

 • побудова навчального закладу на новий заклад: Лінгвістична школа. Ми вважаємо, що майбутнє за знаннями мов: української, англійської, німецької, польської та інших європейських мов
 • генеральна реконструкція стадіону школи: встановлення штучних футбольних полів, спортивних та ігрових майданчиків. 
 •  зміцнення матеріально-технічної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора СЗШ № 35

про результати роботи навчального закладу у 2014/2015 н.р.

перед педагогічним колективом,

батьками та громадськістю

 

дата проведення 28 травня 2015 р.

      

       Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 35» Дніпропетровської міської ради з 2005 року працював в режимі експериментального навчального закладу регіонального рівня. Програма експерименту була розрахована до 2017 року. Так як педагогічним колективом нашої школи виконання програми було виконано достроково, наукова рада Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти запропонувала нашому навчальному закладу вступити до Всеукраїнського експерименту. Наш колектив на педраді прийняв позитивне рішення і у березні 2013 року ми виступили перед науковою радою  інституту педагогічних інновацій Міністерства освіти і науки України (м. Київ), де представили свій навчально-виховний заклад, розповіли про науково-методичні наробки колектива, традиції школи та творчі досягнення вчителів і учнів. А у квітні 2013 р. ми отримали наказ Міністерства освіти і науки України №481 від 29.04.2013р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи СЗШ №35 м.Дніпропетровська» за темою: « Виховання соціально-компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти». Нашими науковими керівниками виступають академік НАПН України І.Д.Бех та доцент Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Л.В. Вознюк. Наш експеримент буде тривати до 2017 року,тобто за 5 років ми повинні виконати програму дослідження і вийти на очікувані результати, які передбачені Програмою розвитку нашого навчального закладу.

    В навчальному році в школі було сформовано 31 клас-комплект, в яких навчалися 860 учнів. Штат педагогічних працівників на початок навчального року був укомплектований і складав 55 педагогів. Всього працівників в школі 80 осіб ,серед яких є психолог, інженер-електронік,керівник гуртка,лаборант,бібліотекарі,медичний працівник та тех.персонал. Педагогічний склад у школі стабільний: за рік руху в педагогічному колективі не відбулося.

    Але серед учнівського колективу рух учнів має такі показники: вибули за рік із школи 39 учнів, прибули до школи 28 учнів.

    За підсумками навчального  року рівень успішності учнів має такі результати:

 • високий рівень 67 учнів
 • достатній рівень  333 учнів
 • середній рівень 310 учнів
 • низький рівень 34 учнів.

Знання учнів 1 – х класів не оцінювалися.

    Впродовж навчального року школу було нагороджено грамотами і дипломами : за спортивні досягнення й перемогу в змаганнях з міні-футболу, з акватлону, волейболу, баскетболу, аеробіки та у «Веселих стартах». За 1 місце у районному конкурсі шкільних музеїв, за 3 місце у  міському конкурсі «Годівничка» та за перемогу у конкурсі «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015» в номінації «Концепція інноваційної виховної системи «Модель виховної системи школи ТV ( творче виховання),автори: заступники директора Шейко Н.О. та Рудь Н.І.

В жовтні 2014 р. у м. Київі на  сьомій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» школу було нагороджено срібною медаллю та дипломом П ступеню за розробку спецкурсу (програму, навчальні заняття та зошит з друкованою основою) «Основи євроінтеграції» ,розроблений для учнів 5-х класів вчителями Шейко Н.О.,Максютенко С.В., Асташевою С.Б. З 2004 року школа бере участь а Міжнародних виставках навчальних закладів, на яких представляє творчих вчителів-експериментаторів,методичні наробки й творчі здобутки учнів, й щороку школу нагороджує Міністр освіти і науки України.

    У жовтні 2014 р. в Інституті інноваційної педагогіки (м.Київ) школа звітувала про виконання 1 етапу експериментальної програми. Наукова рада інституту надала високу оцінку  роботі нашого навчального закладу за Програмою Всеукраїнського експерименту. У червні 2015 р. ми будемо звітувати у м. Київі про виконання П етапу експериментальної програми.

    На базі  нашого експериментального навчального закладу проводять науково-методичні та педагогічні семінари. Так в цьому навчальному році наша школа приймала у себе вихователів ГПД міста,які знайомилися з роботою нашого навчального закладу,відвідали навчальні заняття,режимні моменти молодших школярів. На базі школи відбувся семінар заступників директорів з виховної роботи міста,які ознайомилися з пошуковою роботою школи,відвідали шкільний  музей Слави, ознайомилися з вітриною подорожей та екскурсій.

    Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуації Успіху. Тому наша робота з учнями навчальна,методична, наукова,психологічна була спрямована на створення ситуацій успіху та розвиток творчої особистості.

    Щомісяця проводиться в школі лінійка Успіху. Цій шкільній традиції вже 12 років. На таких лінійках нагороджуються учні,які були успішними в будь-якій справі: чи то перемога або активна участь у будь-якому конкурсі, змаганні, чи то високі показники в навчально-виховній діяльності. На кожній лінійці нагороджуються не лише учні,а й цілі класні колективи, а саме:

 • у вересні нагороджено класних колективів 13 ,учнів 575
 • у жовтні нагороджено класних колективів 13, учнів 361
 • у листопаді нагороджено класних колективів 11, учнів 344
 • у грудні нагороджено класних колективів 11, учнів 549
 • у січні нагороджено класні колективи 9,учнів 258
 • у лютому нагороджено класні колективи 9, учнів 368
 • у березні нагороджено класні колективи 11,учнів 235
 • у квітні нагороджено класні колективи 11,учнів 324

Всього за навчальний рік було нагороджено 88 класних колективів та 3014 учнів, також нагороджені знаком «Учень місяця»- 259 та знаком «Учень року»- 31 учень

    Впродовж навчального року учні школи заробляли гроші, збираючи макулатуру. За рішенням  Ради школи (протокольно) зароблені кошти були витрачені на придбання подарунків й виготовлення грамот та подяк переможцям і учасникам різних конкурсних заходів, про що щомісяця на інформаційному стенді і на сайті школи була надана інформація про зароблені і витрачені кошти. Всі фінансові звіти знаходяться у голови батьківського комітету Дзіни Н.В.

    Вже шостий рік у школі працює мала академія наук, яку очолює учитель Литвиненко К.В.У цьому році у захисті  дослідницьких робіт брали участь учні 6-11-х класів. Перемогу і грошову премію отримали учні: Саніна Олександра,  8-Б ( 1 премія), Зарубенко Єлизавета, 11-Б (П премія) та Цукан Вікторія, 10-Б і Третьяк Олена, 8-Б (Ш премія).

    15 років тому старшокласники школи вийшли з ініціативою : узяти шефство над будь-яким дитячим  інтернатом,де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування. І щороку ми проводимо акцію «Турбота», піклуємося про дітей-сиріт Василівської школи-інтерната Солонянського району. Тричі на рік відвідуємо цих дітей,привозимо їм у вересні-навчальні прилади, у грудні- солодкі подарунки, у квітні – миючи гігієнічні засоби. Цей процес відображений на нашому сайті.

З січня 2015 року виходить наша шкільна друкована газета «Планета-35»,ініціатором та головним редактором є педагог-організатор школи Янкула М.В. та члени редколегіі-учні 9-А класу на чолі з класним керівником Максютенко С.В.

Щороку школа вибирає Президента «Планети 35».У 2012  р. це був Мороз Кирило,у 2013-Білецька Аліна, у 2012 –Пашкульський Ілля, а в цьому році перемогла на виборах учениця 8 – А класу Музика Ілона.

   У школі діє Програма екскурсійної роботи. Наші учні впродовж навчального року відвідують різноманітні екскурсії по місту, області,Україні, Європі. За навчальний рік класними керівниками було організовано 141 навчальна екскурсія. Найактивнішими мандрівниками були учні початкових класів та учні 5-6 класів.

    З першого вересня навчального року було введено рейтингове оцінювання досягнень кожного класу. З підсумками участі в житті школи на перше місце в рейтинговій таблиці року вийшли такі класи: 1-Б, 3-А, 5-А, 5-Б. За рішенням Ради школи один з даних класів буде визначний «Класом року» і нагороджений на святі Останнього дзвоника.

    Рейтинг вчителів було також визначено за розробленими критеріями впродовж навчального року. Найвищий бал рейтингу отримували вчителі: Донцова С.В.,Дьоміна І,Г.,Дузь І.С.,Лавроненко М.Л..Манжула Л.В.,Самарська Н.В.,Цмганенко С.А.,Трофимова О.М.,Максютенко С.В.,Балан С.А., Антонова Є.М., Демидченко А.А.,Савицька Т.А.,Нечай В.Ю.,Паталаха В.П.,Мокрозуб О.Г.,Русанова Е.М.

    За бажанням батьків у школі були створені і надані додаткові платні послуги,які були організовані в класах початкової школи.Плата за ці послуги складала 180-300 грн на одного учня в місяць. Але сума проплати була й меншою,тому що батьки оплачували тільки за фактично відпрацьовані години. Розрахунок й оплата даних послуг проводилась через бухгалтерію райво.

   

За рахунок платних послуг і добровільних внесків батьків за рік було придбано:

 • встановлені металопластикові вікна у  спальнях (2) початкової школи;
 • проведений   ремонт кабінету інформатики:заміна вікон на металопластикові,встановлення нових меблів,придбання випускниками 11-х класів крісел  для роботи за комп`ютерами;
 • проведений капітальний ремонт кабінету біологіі;
 • встановлені металопластикові вікна на 2 поверсі школи (біля кабінету фізики);
 • проведений капітальний ремонт інвентарної кімнати спортивної зали;
 • придбана й оформлена євро вітрина на 3 поверсі школи;
 • оформлено кабінет українознавства,придбані меблі;
 • оформлений кабінет Євроклубу:проведений капітальний ремонт (к.311),встановлені металопластикові вікна,придбані меблі.

За літо планується виконати такі роботи:встановлення метало пластикових дверей на 1 і 3 поверхах,встановити пожежний пульт та провести пожежену сигналізацію на першому поверсі школи і на харчоблоці,закінчити переобладнання шкільного кафе:придбання меблів й оформлення буфету. З іншими придбаннями,витратами та подарунками батьків можна ознайомитись на сайті школи в рубриці «Фінансова діяльність школи» або у голови батьківського комітету школи Дзіни Н.В.

   Велику допомогу школі надає депутат міської ради Левчук Л.О. За його ініціативи встановлені металопластикові вікна у актовій залі,частково у малій спортивній залі й влітку будуть встановлені всі вікна 100% в малій спортивній залі та відремонтовані дороги  між квартальні в мікрорайоні школи.

    За планом розвитку навчального закладу перед нами стоїть задача щодо створення у школі Євроклуба й вжити заходів щодо зміни статуту школи на школу лінгвістичну. Дане рішення було прийняте на педагогічній раді у вересні 2014. Це наш курс,який ми будемо розвивати,вдосконалювати й впроваджувати. Ми вважаємо,що майбутнє за знанням мов:української,англійської,німецької,польської,японської тощо.

    Адміністрація школи,педагогічний колектив і я,особисто, дякуємо усім вам:депутату міської ради Левчуку Л.О.,батькам і друзям школи за матеріальну допомогу та психологічну підтримку щодо впровадження будь-яких ідей та проектів.

 

 

 

 

 

 

Звіт директора СЗШ №35

про результати роботи навчального закладу у 2013-2014 н. р.

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

дата проведення 22 травня 2014 р.

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №35» Дніпропетровської міської ради з 2005 року працювала в режимі експериментального навчального закладу регіонального рівня. Програма експерименту була розрахована до 2017 р. Так як педагогічним колективом нашої школи виконання заходів Програми було виконано достроково, наукова рада ДОІППО запропонувала нашому навчальному закладу вступити до Всеукраїнського експерименту. Наш колектив на педраді прийняв позитивне рішення і у березні 2013р. ми виступили перед науковою радою Міністерства освіти і науки України (м. Київ), де представили свій навчально-виховний заклад, розповіли про науково-методичні наробки, традиції школи та творчі досягнення вчителів і учнів. А у квітні 2013 р. ми отримали наказ МОН України №481 від 29.04.2013 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи СЗШ №35 м. Дніпропетровська» за темою: «Виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти».  Нашими науковими керівниками виступають академік НАПН України І.Д. Бех, доцент ДОІППО, кандидат пед. наук Л.В. Вознюк. Наш експеримент буде тривати до 2017 року, тобто за п’ять років ми повинні виконати програму дослідження і вийти на очікувані результати, яка передбачена Програмою розвитку нашого навчального закладу.

В навчальному році в школі було сформовано 30 класів-комплектів, в яких навчалися 810 учнів. Штат педагогічних працівників на початок навчального року був укомплектований і складав 53 педагоги. Всього працівників в школі 79  осіб, серед них є психолог, інженер-електронік, керівники гуртків, лаборанти, тех. персонал. Педагогічний склад у школі стабільний: за рік руху в педагогічному колективі не відбулося. Але серед учнівського колективу руху учнів має такі показники: вибули за рік із школи 20 учнів, прибули до школи 22 учнів.

За підсумками навчального року рівень успішності учнів має такі результати:

 • Високий рівень – 60 учнів;
 • Достатній рівень – 340 учня;
 • Середній рівень – 294 учнів;
 • Низький рівень – 35 учнів.

Знання учнів перших класів не оцінювалися.

На серпневій педраді у 2013 р. наш колектив поставив перед собою 6 основних завдань, які ми виконали впродовж навчального року:

 1. вжили заходів щодо забезпечення гуманітарної спрямованості навчання, яка передбачає поглиблене вивчення мов (іноземних, української);
 2. створили зошити на друкованій основі та розробили програму курсу «Основи Євроінтеграції»;
 3. впроваджували в освітній процес  освітні технології;
 4. взяли участь у Всеукраїнських педагогічних виставках (м. Київ);
 5. розробили і виконали план виховних заходів щодо теми експеримента закладу
 6. разом з батьками зміцнили матеріально-навчальну базу школи.

Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуацій успіху, тому наша робота навчальна, методична, наукова, психологічна, була спрямована на створення ситуації успіху і розвитку особистості. Щомісяця ми проводили різноманітні конкурсні заходи і кожен учень, класний колектив – активні учасники – були нагороджені на лінійці Успіху.

у вересні були нагороджені класні колективи: 1-Б, 2-Б, 4-Г, 3-А, 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 9-А, 8-В, 10-Б, 10-А, 11-А  та  298 учнів 1-11-х кл.;

 у жовтні нагороджені класи: 1-Б, 2-А, 3-А, 4-А, 8-А, 9-А, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б, 5-В, 6-Б, 7-А, 7-Б кл. та 301 учня;

у листопаді були нагороджені: 1-В, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А кл. та 163 учня;

у грудні -   1-Б, 2-Б, 3-Г, 4-В, 5-Б, 7-В, 8-А, 11-А кл. та 261 учень;

у січні -  1-В, 2-А, 3-А, 4-А, 5-В, 7-В, 8-Б, 10-В кл. та 188 учнів;

у лютому – 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 6-А, 7-А, 10-В кл. та 191 учень;

у березні – 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-Б, 7-А, 8-Б, 10-Б кл. та 200 учнів;

у квітні – 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 4-В, 5-В, 7-В, 8-А. 10-Б кл. та 344 учня.

Нагороджені знаком учні місяця - 240 учнів та 29 учнів-переможців номінації «Учень року».

Впродовж навчального року класи збирали макулатуру, і за рішенням Ради школи всі гроші, отримані за збір макулатури були витрачені на придбання подарунків і виготовлення грамот і подяк переможцям і учасникам  різних конкурсних заходів, про що щомісяця на інформаційному стенді школи була надана інформація про зароблені і витрачені кошти. Всі фінансові звіти знаходяться у члена шкільної ради, голови батьківського комітету школи Дзіни Наталії Володимирівни.

Педагогічний колектив школи брав участь у міжнародній виставці педагогічної майстерності «Сучасна освіта», які у жовтні 2013р. і у березні 2014р. були організовані у м. Києві. Члени нашого колективу представляли школу на виставці, досягнення наших педагогів були оцінені, що було відображено в дипломах, які ми отримали від Міністра освіти і науки України.

Учні нашої школи взяли активну участь у предметних олімпіадах. За підсумками участі шкіл в районних олімпіадах наша школа посіла 6 місце в рейтингу навчальних закладів.

Впродовж навчального року класні колективи побували на екскурсіях за межами школи, міста, області, про що свідчать матеріали і сувеніри, які класи оформили на спеціальній вітрині. Учні нашої школи побували у           м. Львові, Запоріжжі, Прикарпатті, Одесі, Угорщині. Найактивнішими мандрівниками були учні класів: 3-Б, 3-В, 4-А, 5-А, 5-Б, 7-А, 10-Б, 11-А кл.

З першого вересня навчального року в школі було введено рейтингове оцінювання досягнень кожного класу. За підсумками конкурсів, змагань та інших показників на перше місце в рейтинговій таблиці вийшов 4-А клас   (кл. кер. Донцова С.В.) та на друге місце 10-Б клас (кл. кер. Асташева С.Б.).

Клас-переможець було нагороджено на святі Останнього дзвоника, їм було вручено запрошення до ресторану «McDonald's».

За бажанням батьків у школі були створені і надані додаткові платні освітні послуги, які були організовані в 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г кл.  Плата за ці послуги складала у 1-4-х класах 180-300 грн. на одного учня в місяць. Але сума проплати була і меншою, тому що батьки оплачували тільки за фактично відпрацьовані години. Розрахунок і оплата даних послуг проводились через бухгалтерію райво.

Учні і вчителі школи взяли активну участь не тільки  у конкурсах регіонального рівня, а також і Всеукраїнських. Багато учасників і переможців Всеукраїнських конкурсів: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Патріот».

За рахунок платних послуг і добровільних внесків батьків за рік були придбані і виконані такі роботи:

 1. придбані меблі в комп’ютерний клас: столи для ПК, парти, стільці – 12900,00 грн.;
 2. придбано інтерактивну дошку «Panasonic» - 38655,00 грн.;
 3. придбано покриття для полу в кабінет біології – 8000,00 грн.;
 4. придбано нові меблі в кабінет біології - 15993,00 грн.;
 5. придбані шкільні меблі: парта і стіл в кабінети №315, №305 – 16000,00 грн.;
 6. заміна вікон кабінет №305 – 19174,51 грн., кабінет №302 - 16472,92 грн., в коридорі другого поверху – 15900,83 грн.; кабінет №319 – 12000,00 грн.;
 7. придбано металеві двері на запасні виходи – 20560,00 грн.;
 8. встановлені нові двері на другий поверх та в зал хореографії –   8000,00грн.;
 9. дошка шкільна – 2500,00 грн. (подарунок випускників 11-А, 11-Б класів).

З іншими придбаннями, витратами та подарунками батьків можна ознайомитись у голови батьківського комітету школи Дзіни Н.В.

Рейтинг вчителів було також визначено за розробленими критеріями впродовж навчального року. Найвищій бал рейтингу отримали такі вчителі:

вересень -  Балан С.А., Блінова С.Г, Донцова С.В, Мокрозуб О.Г.;

жовтень – Асташева С.Б., Донцова С.В., Мокрозуб О.Г.;

листопад – Балан С.А., Донцова С.В., Мокрозуб О.Г.;

грудень – Владимирська Н.М., Донцова С.В. Савицька Т.А.;

січень – Донцова С.В., Кульбач Т.А., Русанова Е.М.;

лютий – Авдєєнко Р.Д.; Асташева С.Б., Донцова С.В.;

березень – Блінова С.Г.. Донцова С.В., Паталаха В.П.,Свіченська Т.В., Шейко Н.О.;

квітень – Асташева С.Б.. Блінова С.Г., Донцова С.В., Мокрозуб О.Г.;

травень – Асташева С.Б., Паталаха В.П., Підлужна І.І.

Підсумок року – 1 місце Донцова С.В., 2 місце – Асташева С.Б., 3 місце – Мокрозуб О.Г.

Методична предметна комісія вчителів російської мови та літератури (кер. Максютенко С.В.) взяла 2 місце у місті серед шкільних предметних об'єднань.

Впродовж навчального року оформлений кабінет з вивчення правил дорожнього руху, який посів призове місце серед кабінетів ПДР України. Робітники обласної ДАЇ були неодноразово у гостях в нашій школі. Учням  1-5 класів було вручено флаєри, з якими учні повинні переходити дорогу. Бесіди та кінофільми демонстрували робітники ОблДАЇ.

В цьому році багато уваги приділялось травматизму під час навчально-виховного процесу. Тому прикладом є звіт за навчальний рік: 6 травм під час навчання (у порівнянні з минулим роком – 14 травм).

Депутат міської ради Левчук Леонід Олександрович, є членом піклувальної ради школи. За його ініціативи міська рада виділила 77000 грн. на придбання штучного покриття футбольного поля школи. Дітям пільгових категорій постійно приділялась увага. Він організовував подарунки й сюрпризи цим дітям до різних свят. Левчук Л.О. володіє проблемними питаннями школи й постійним є учасником навчально-виховного процесу.

Адміністрація школи та педагогічний колектив дякує всім Вам: шановний Левчук Л.О., шановні батьки і друзі школи, за матеріальну допомогу школі та психологічну підтримку у впровадженні будь-яких ідей та проектів.

проектів.

 

 

 

 

 

Звіт директора СЗШ №35

про результати роботи навчального закладу у 2012-2013 н. р.

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

дата проведення 13 червня 2013 р.

 

         Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №35» Дніпропетровської міської ради з 2005 року працювала в режимі експериментального навчального закладу регіонального рівня. Програма експерименту була розрахована до 2017 р., так як педагогічним колективом нашої школи виконання заходів Програми було виконано достроково, наукова рада ДОІППО запропонувала нашому навчальному закладу вступити до Всеукраїнського експерименту. Наш колектив на педраді прийняв позитивне рішення і у березні ми виступили перед науковою радою Міністерства освіти і науки України (м. Київ), де представили свій навчально-виховний заклад, розповіли про науково-методичні наробки, традиції школи та творчі досягнення вчителів і учнів. А у квітні 2013 р. ми отримали наказ МОН України №481 від 29.04.2013 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи СЗШ №35 м. Дніпропетровська» за темою: «Виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти».  Нашими науковими керівниками виступають академік НАПН України І.Д. Бех, доцент ДОІППО, кандидат пед. наук Л.В. Вознюк. Наш експеримент буде тривати до 2017 року, тобто за п’ять років ми повинні виконати програму дослідження і вийти на очікувані результати, яка передбачена Програмою розвитку нашого навчального закладу.

         В навчальному році в школі було сформовано 36 класів-комплектів, в яких навчалися 856 учнів. Штат педагогічних працівників на початок навчального року був укомплектований і складав 64 педагоги. Всього працівників в школі 85 осіб, серед них є психолог, соціальний педагог, інженер-електронщик, керівники гуртків, лаборанти, тех. персонал. Педагогічний склад у школі стабільний: за рік руху в педагогічному колективі не відбулося. Але серед учнівського колективу руху учнів має такі показники: вибули за рік із школи 17 учнів, прибули до школи 18 учнів.

         За підсумками навчального року рівень успішності унчів має такі результати:

 • Високий рівень – 97 учнів;
 • Достатній рівень – 384 учня;
 • Середній рівень – 295 учнів;
 • Низький рівень – 18 учнів.

Знання учнів перших класів не оцінювалися.

На серпневій педраді у 2012 р. наш колектив поставив перед собою 5 основних завдань, які ми виконали впродовж навчального року:

 1. вжили заходів щодо забезпечення гуманітарної спрямованості навчання, яка передбачає поглиблене вивчення мов (іноземних, української);
 2. створили школу життєтворчості й виконали Програму регіонального експерименту за сім років;
 3. впроваджували в освітній процес  освітні технології;
 4. взяли участь у Всеукраїнських педагогічних виставках (м. Київ);
 5. разом з батьками зміцнили матеріально-навчальну базу школи.

Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуацій успіху, тому наша робота навчальна, методична, наукова, психологічна, була спрямована на створення ситуації успіху і розвитку особистості. Щомісяця ми проводили різноманітні конкурсні заходи і кожен учень, класний колектив – активні учасники – були нагороджені на Лінійці Успіху.

у вересні були нагороджені класні колективи: 1-Б, 2-А, 3-Г, 3-Д, 4-А, 3-А, 8-А, 9-Б, 10-Б, 11-А, 8-В, 10-А, 11-С та  532 учня 1-11-х кл.;

 у жовтні нагороджені класи: 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-В, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-А, 11-А та 704 учня;

у листопаді були нагороджені: 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-А, 9-Б, 11-С кл. та 608 учнів;

у грудні -  9-Б, 10-А, 5-В, 6-В, 7-В, 3-Г, 4-В, 1-Б, 2-В кл. та 634 учня;

у січні -  1-Б, 2-А, 3-А, 4-Б, 4-В, 5-В, 6-Б, 7-В, 8-В, 10-А, 11-С та 524 учні;

у лютому – 8-В, 9-Б, 11-С, 5-В, 6-В, 7-В, 3-А, 4-Г, 1-А, 2-В кл. та 490 учнів;

у березні – 5-В, 6-Б, 7-В, 9-Б, 11-С, 1-А, 2-А, 3-А, 4-В кл. та 395 учнів;

у квітні – 5-В, 6-В, 7-В, 1-Б, 2-А, 3-А, 4-В, 8-В, 9-Б, 11-С кл. та 587 учнів.

Нагороджені знаком учні місяця - 302 учні та 36 учнів-переможців номінації «Учень року».

Впродовж навчального року класи збирали макулатуру, і за рішенням Ради школи всі гроші, отримані за збір макулатури були витрачені на придбання подарунків і виготовлення грамот і подяк переможцям і учасникам  різних конкурсних заходів, про що щомісяця на інформаційному стенді школи була надана інформація про зароблені і витрачені кошти. Всі фінансові звіти знаходяться у члена шкільної ради і батьківського комітету школи.

Педагогічний колектив школи брав участь у міжнародній виставці педагогічної майстерності «Сучасна освіта - 2013», які у жовтні і березні були організовані у м. Києві. Члени нашого колективу представляли школу на виставці, досягнення наших педагогів були оцінені, що було відображено в дипломах які ми отримали від Міністра освіти і науки України.

Учні нашої школи взяли активну участь у предметних олімпіадах. За підсумками участі шкіл в районних олімпіадах наша школа посіла ІІ місце в рейтингу навчальних закладів.

Впродовж навчального року класні колективи побували на екскурсіях за межами школи, міста, області, про що свідчать матеріали і сувеніри, які класи оформили на спеціальній виставці. Учні нашої школи побували у Карпатах, Запоріжжі, Донецьку, Іспанії та обласних екскурсійних центрах. Найактивнішими мандрівниками були учні класів: 3-А, 2-Б, 2-В, 3-Г, 3-Д, 6-А, 6-Б, 7-А, 9-Б, 11-С кл.

З першого вересня навчального року в школі було введено рейтингове оцінювання досягнень кожного класу. За підсумками конкурсів, змагань та інших показників на перше місце в рейтинговій таблиці вийшли класи 3-А (кл. кер. Донцова С.В.) та 9-Б кл. (кл. кер. Асташева С.Б.), які були нагороджені на святі «Останнього дзвоника» і їм за рішенням батьківського комітету були вручені запрошення до ресторану «McDonalds».

За бажанням батьків у школі були створені і надані додаткові платні освітні послуги, які були організовані в 1-А, 1-Б, 2-А, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-В, 3-Г, 3-Д, 4-Г, 7-А, 8-В, 9-Б кл.  Плата за ці послуги складала у 1-4-х класах 250 грн., а у 5-8-х кл. 300 грн. на одного учня в місяць. Але сума проплати була і меншою, тому що батьки оплачували тільки за фактично відпрацьовані години.

2013 рік оголошено Президентом України роком дитячої творчості, тому наші учнів і вчителі взяли активну участь не тільки  у конкурсах регіонального рівня, а також і Всеукраїнських. Переможцями всеукраїнського конкурсу «Мальовнича Україна» став 3-Г (кл. кер. Горяна Л.В.). В конкурсах «Кенгуру» переможців і учасників 115 учнів, «Левеня» - 68 учнів,  «Колосок» - 191 уч., «Патріот» - 234 уч..

За рахунок платних послуг і добровільних внесків батьків за рік були придбані і виконані такі роботи:

 1. ремонт і обладнання класу з вивчення ПДР, придбані для цього кабінету ігри, макети, моделі автотранспорту, наочні та дидактичні матеріали на суму – 8 000 грн.;
 2. дошка шкільна – 2 000 грн..;
 3. дошка вітринна (2 шт.) для рейтингу класів – 1229,28 грн.;
 4. столи учнівські (2 шт.) – 2500.00 грн.;
 5. буд. матеріали – 5000.00 грн.;
 6. заміна віконних рам  на пластикові у кількості 70.35 кв.м. – 39348.97 грн.;
 7. меблі для хім. кабінету, для спальних кімнат, парти для хім. кабінету  - 114054.00 грн.;
 8. буд. матеріали для ремонту стоматологічного кабінету –                   2000.00 грн.;
 9. інше – 21000.00 грн.

Адміністрація школи та педагогічний колектив дякує всім Вам, шановні батьки і друзі школи, за матеріальну допомогу школі та психологічну підтримку у впровадженні будь-яких ідей та проектів.

 


1
2
3
4