Соборний район. Школа № 35

 Національно-патріотичне виховання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 743-р

ПЛАН ДІЙ
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

 

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

Розроблення рекомендацій для державних органів влади щодо здійснення перейменувань юридичних осіб, які перебувають у сфері їх управління, назви яких містять елементи символіки, пов’язаної з колоніальним минулим, на честь учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції

2018 рік

Український інститут національної пам’яті
Мінкультури

2.

Передбачення під час підготовки законів України у сфері освіти окремих статей про державницьке, громадянське, національно-патріотичне, правове, екологічне виховання

2018-2020 роки

МОН
Мінмолодьспорт
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

3.

Розроблення і формування нових стандартів військово-прикладних професій, які відповідатимуть вимогам часу, соціально-економічному і політичному устрою сучасної України

2018 рік

Міноборони
МОН
Мінмолодьспорт

4.

Розроблення та затвердження обласних програм з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”

2017-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

5.

Проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних, науково-методичних заходів з національно-патріотичного виховання

2017-2020 роки

Мінмолодьспорт
МОН
Міноборони
Мінсоцполітики
Мінкультури
МІП
обласні, Київська міська держадміністрації

6.

Підтримка мистецьких проектів національно-патріотичного спрямування, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з українською культурою

-“-

Мінкультури
МОН
Мінмолодьспорт

7.

Розроблення методики проведення заходів щодо сприяння органами державної влади та органами місцевого самоврядування відродженню та збереженню народних промислів українців та корінних народів України

2018-2020 роки

Мінкультури
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

8.

Проведення в навчальних закладах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

2017-2020 роки

МОН
Мінмолодьспорт
Міноборони
Мінкультури

9.

Надання організаційно-методичної допомоги громадським об’єднанням військово-патріотичного спрямування у проведенні військово-історичних фестивалів, військово-патріотичних зборів, реконструкцій воєнно-історичних подій, військово-патріотичних ігор та військово-спортивних таборів для молоді

2018-2020 роки

Міноборони
МОН
Мінмолодьспорт
МВС

10.

Надання допомоги загальноосвітнім навчальним і позашкільним навчальним закладам в організації та проведенні навчально-польових зборів та інших організаційно-масових заходів військово-патріотичного спрямування

2017-2020 роки

Міноборони
МВС
МОН

11.

Організація систематичного проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах соціального захисту дітей: притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей

2018-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

12.

Сприяння організації реекспозицій в музеях України та музеях при навчальних закладах краєзнавчого, етнографічного та історичного профілю з метою посилення їх національно-патріотичного впливу через представлення інформації про український визвольний рух XX століття, Героїв Небесної Сотні, проведення антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкультури
МОН
Український інститут національної пам’яті

13.

Виконання обласних програм з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2017-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

14.

Проведення освітніх, інформаційних, міжнародних заходів та відповідних кампаній, спрямованих на закріплення у дітей та молоді прагнення до побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються та забезпечуються права і свободи людини. Підвищення рівня обізнаності та поваги до прав людини відповідно до Конституції України та основних міжнародних договорів у сфері прав людини

-“-

Мінмолодьспорт
МЗС

15.

Оновлення фондів бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави

-“-

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

16.

Поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо захисту України, популяризацію військової служби, утвердження спадкоємності традицій борців за незалежність України, донесення достовірної інформації про роль Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і стабільності в Україні

2017-2020 роки

МІП
Міноборони
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Держкомтелерадіо
Український інститут національної пам’яті
Укрдержархів
обласні, Київська міська держадміністрації

17.

Виготовлення та розповсюдження тематичних навчально-методичних комплектних видань з історії України для навчальних закладів

2018-2020 роки

Український інститут національної пам’яті

18.

Сприяння проведенню наукових і краєзнавчих досліджень минулого України із залученням учнівської і студентської молоді та оприлюднення результатів таких досліджень

-“-

МОН
Український інститут національної пам’яті
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

19.

Організація стаціонарних і пересувних фотодокументальних експозицій, присвячених визначним пам’ятним датам з історії України

2017-2020 роки

Український інститут національної пам’яті
Укрдержархів

20.

Підготовка та проведення відкритих лекцій і публічних дискусій із залученням студентської молоді, присвячених визначним пам’ятним датам з історії України

-“-

Український інститут національної пам’яті

21.

Сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань, пов’язаних з виконанням плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

2018-2020 роки

МІП
Держкомтелерадіо
обласні, Київська міська держадміністрації

22.

Організація та проведення у бібліотеках книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення інформації про героїчні вчинки воїнів - учасників антитерористичної операції, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави

2017-2020 роки

Мінкультури
обласні, Київська міська держадміністрації

23.

Реалізація Всеукраїнського історико-краєзнавчого проекту до 100-річчя Української революції 1917-1921 років “Місця пам’яті Української революції”

2018-2020 роки

Український інститут національної пам’яті
обласні, Київська міська держадміністрації
Національна академія наук (за згодою)

24.

Створення нових та завершення вже розпочатих ігрових та неігрових просвітницьких фільмів національно-патріотичного спрямування

-“-

Держкіно
Мінкультури

25.

Сприяння увічненню пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичній операції на сході України, шляхом найменування чи перейменування в установленому порядку на їх честь об’єктів топоніміки, навчальних закладів, установлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок

-“-

Український інститут національної пам’яті
Мінкультури
Мінмолодьспорт
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

26.

Рекомендація навчальним закладам щодо включення проблематики національно-патріотичного виховання дітей та молоді до дослідницьких програм та наукових планів

-“-

МОН
інші центральні органи виконавчої влади

27.

Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності у сфері національно-патріотичого виховання дітей та молоді

2018-2020 роки

Мінмолодьспорт Міноборони
МОН
інші центральні органи виконавчої влади

28.

Проведення консультацій з українськими діячами мистецтва і культури щодо заснування Дня української пісні

2018 рік

Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади

29.

Передбачення під час розроблення нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програм, підручників та навчально-методичних посібників в частині державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів формування ціннісних орієнтацій, у тому числі національно-патріотичних почуттів, толерантності

-“-

Національна академія педагогічних наук (за згодою)
МОН

30.

Розроблення та впровадження курсу за вибором “Історія українського війська” у військових ліцеях і ліцеях з посиленою військовою підготовкою

-“-

МОН
Міноборони
Український інститут національної пам’яті
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)

31.

Оцифрування архівних документів з метою використання їх цифрових копій під час підготовки мультимедійних освітніх програм для молоді, програм з підвищення кваліфікації фахівців з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2018-2020 роки

Укрдержархів

32.

Вивчення питання розроблення та впровадження комплексної виховної системи навчальних закладів для дітей різних вікових категорій

2018 рік

МОН
Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

33.

Вивчення сучасних виховних систем, узагальнення та поширення найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2018-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

34.

Сприяння налагодженню та розвитку взаємодії між дитячими і молодіжними громадськими організаціями України та відповідними громадськими організаціями закордонних українців, організація заходів щодо ознайомлення дітей та молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

2017-2020 роки

Мінмолодьспорт
МЗС
Мінкультури
МОН
інші центральні органи виконавчої влади

35.

Залучення до діяльності обласних координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання східних і південних регіонів України громадських активістів з інших регіонів України, які мають досвід у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді

-“-

Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

36.

Забезпечення проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і обов’язків у суспільстві

-“-

МОН
інші центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)

37.

Проведення разом з громадськими організаціями заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

2018-2020 роки

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання (за згодою)

38.

Підтримка діяльності громадських науково-просвітницьких проектів “Лікбез. Історичний фронт”, “Відкрита історична школа”, “Історія для воїнів”, “Історична правда”

-“-

Український інститут національної пам’яті

39.

Сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, що відтворюють події з історії України

2018-2020 роки

Мінкультури
МОН
Український інститут національної пам’яті
обласні, Київська міська держадміністрації

40.

Залучення до процесів національно-патріотичного виховання діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, волонтерів, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію

-“-

Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади

41.

Налагодження військово-шефської співпраці навчальних закладів з військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами щодо надання допомоги в організації проведення заходів національно-патріотичного спрямування на базі музеїв, територій військових містечок, кімнат бойової слави

-“-

Міноборони
МОН
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади

42.

Проведення тренінгів, семінарів, вишколів організаторів патріотично-виховної роботи

-“-

Мінмолодьспорт
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

43.

Проведення шкільних, районних, міських, обласного етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

2017-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)

44.

Проведення громадських обговорень регіональних заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2017-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації

45.

Сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні

-“-

-“-

46.

Сприяння діяльності клубів, центрів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, позашкільних навчальних закладів, які здійснюють національно-патріотичні заходи

-“-

-“-

47.

Сприяння проведенню національно-патріотичних заходів органами учнівського, студентського самоврядування

-“-

-“-

48.

Проведення освітньо-просвітницьких заходів з питань формування здорового способу життя, профілактики правопорушень

-“-

-“-

49.

Підтримка та розвиток на регіональному рівні національних видів спорту “спас”, “бойовий гопак”

2018-2020 роки

-“-

50.

Сприяння впорядкуванню та упорядженню парків, скверів, місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіалів та об’єктів, які увіковічнюють пам’ять загиблих за незалежність і територіальну цілісність України, історичних пам’яток

-“-

-“-

51.

Посилення співпраці з військовими комісаріатами щодо підготовки молоді до збройного захисту держави, організація проведення навчально-польових зборів на базі військових частин, профорієнтаційної роботи

-“-

-“-

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 жовтня 2017 р. № 743-р
Київ

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

1. Затвердити план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій у межах відповідних бюджетних призначень;

подавати щороку до 10 вересня Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій для її узагальнення та подання до 10 жовтня Кабінетові Міністрів України та Адміністрації Президента України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 жовтня 2015 року № 580/2015

СТРАТЕГІЯ
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

1. Загальні положення

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

У національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо використати і виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 - 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки.

Також одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки (далі - Стратегія) розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та інших нормативно-правових актів, а також на основі аналізу стану і проблем національно-патріотичного виховання в Україні за часів її незалежності.

2. Стан і проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

брак духовності і моральності у суспільстві;

наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій держави, окремих громадян;

наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу, голодомори і політичні репресії;

незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;

недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;

недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав;

відсутність єдиних методичного та термінологічного підходів до процесу національно-патріотичного виховання;

відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому напрямі;

низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

3. Мета Стратегії

Метою Стратегії є визначення пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання на основі:

формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;

усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання;

сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

4. Основні напрями досягнення мети Стратегії

Досягнення мети Стратегії здійснюватиметься за такими основними напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази стосовно національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

підвищення ролі української мови як національної цінності;

забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;

впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підгрунтя для національно-патріотичного виховання;

формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та інструментів їх впровадження;

підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;

забезпечення умов і підтримки з боку держави для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;

організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової підготовки, підготовки з військово-облікових спеціальностей;

профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання;

розвиток міжнародної співпраці з державами Європейського Союзу та іншими розвинутими державами, які успішно впроваджують заходи у сфері національно-патріотичного виховання;

створення системи ефективного моніторингу у сфері національно-патріотичного виховання.

5. Цільові групи Стратегії

Цільовими групами Стратегії є молоді громадяни, які визначають свої життєві перспективи та потребують насамперед світоглядної опори, що не суперечить їхньому практичному досвіду, але розкриває нові можливості, а також діти з огляду на актуальність для них прикладів для наслідування, способів поведінки, що дають їм визнання в колективі однолітків і серед дорослих.

6. Сфери національно-патріотичного виховання

Національно-патріотичне виховання має охоплювати насамперед такі сфери:

освіта;

наука;

культура та мистецтво;

профорієнтація на військові спеціальності;

історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;

краєзнавство;

туризм;

охорона довкілля;

фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя;

цивільна оборона;

оборона України.

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді має здійснюватися згідно з розробленими відповідними центральними органами виконавчої влади концепціями, заходами у відповідних сферах національно-патріотичного виховання, із залученням провідних вчених, незалежних експертів, із урахуванням міжнародного досвіду.

7. Стандарти у сфері національно-патріотичного виховання

У сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді мають бути розроблені уповноваженим центральним органом виконавчої влади за участю вчених, незалежних експертів, з урахуванням кращого міжнародного досвіду успішних демократичних держав та упроваджені єдині стандарти, зокрема щодо засобів і способів, форм і методів національно-патріотичного виховання, оцінки досягнень відповідних суб’єктів у цій сфері та їх компетентності.

8. Шляхи та механізми реалізації Стратегії

Для об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у впровадженні єдиної державної політики, адекватних механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах.

Ефективна реалізація Стратегії потребує:

чіткої координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері національно-патріотичного виховання;

здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді;

розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Для цього має бути розроблено дієвий механізм формування і реалізації державної політики, зокрема опрацьовано питання щодо визначення центрального органу виконавчої влади, на який буде покладено здійснення такої координації, проведення грунтовного дослідження сучасного стану національно-патріотичного виховання дітей та молоді, організацію його поточного моніторингу.

Активізація роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на місцевому рівні потребує створення місцевими державними адміністраціями координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання як дорадчих органів при місцевих державних адміністраціях із залученням до складу таких рад фахівців з питань освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури та мистецтва, запобігання надзвичайним ситуаціям, представників Товариства сприяння обороні України, а також інститутів громадянського суспільства відповідного спрямування.

9. Підвищення кваліфікації та професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання

Важливим кроком реалізації Стратегії є кадрове забезпечення процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді. У зв’язку з цим на початковому етапі розбудови системи національно-патріотичного виховання зусилля державних органів і неурядових організацій мають бути зосереджені на організації підготовки фахівців із національно-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері, оволодінні ними знаннями, уміннями і навичками, розробленні для цього відповідних навчальних програм, що забезпечить ефективне впровадження змісту національно-патріотичного виховання, визначеного Стратегією.

Удосконалення професійної компетентності фахівців із національно-патріотичного виховання має відбуватися за допомогою сучасних інтерактивних форм і методів роботи.

10. Удосконалення нормативно-правової бази з національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Дальше вдосконалення нормативно-правової бази з питань національно-патріотичного виховання має відбуватися комплексно та у стислий період часу шляхом підготовки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо:

закріплення в установленому порядку завдань та повноважень центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;

створення єдиної нормативно-правової основи національно-патріотичного виховання в системі освіти;

визначення механізму взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання.

11. Реалізація, моніторинг за впровадженням Стратегії

Реалізація Стратегії забезпечуватиметься спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

Для здійснення моніторингу реалізації Стратегії залучатимуться в установленому порядку представники інститутів громадянського суспільства, вчені, фахівці.

Оцінка ефективності реалізації Стратегії грунтуватиметься на результатах виконання відповідного плану дій.

Індикаторами ефективності реалізації заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді мають стати, зокрема:

збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;

підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу;

збільшення передплати та обсягів розповсюдження україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань;

збільшення кількості глядачів на переглядах творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу;

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

збільшення кількості дітей і молоді, які подорожують в інші регіони України та до держав Європейського Союзу;

збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни, борцями за незалежність України у XX столітті, учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;

збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України;

збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІН

 

 

 

 

Указ
Президента України

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання постановляю:

1. Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених та затвердити:

у двомісячний строк - план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

до 31 грудня 2015 року - державну цільову програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

2) забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки;

3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу виконавчої влади з виконання функцій щодо координації заходів, здійснюваних органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати на відповідній території роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створивши для цього, зокрема, координаційні центри як допоміжні органи та залучивши до їх діяльності представників громадськості.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 жовтня 2015 року
№ 580/2015

 

16 червня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт підписав Наказ Міністерства освіти і науки № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». (Посилання)

Уже з 2015-2016 навчального року Концепція реалізовується у в вищих навчальних закладах України.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

(Посилання)

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. (Посилання)

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

– утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

– виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

– підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

– усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

– сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

– формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

– утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

– культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

– формування мовленнєвої культури;

– спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

 

 

 

План заходів СЗШ №35

щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання

дітей та молоді у І семестрі 2015-2016 н.р.

 

№ з/п

Назва заходу

Місце проведення

Дата і час проведення

Відповідальний

 1.  

Перший урок:

1-4 кл. – «Мій рідний край – куточок України»

5-9 кл – «Полюби у собі Україну»

10-11 кл. – «Народ мій є! Народ мій завжди буде!»

СЗШ №35

11.09.2015 р.

Янкула М.В.

Дарашкевич О.В.

Кл.керівники

 1.  

День українського кіно:

 • Перегляд відепрезентації «Розвиток українського кінематографу»

 

Відеозал СЗШ №35

 

14.09.2015р.

 

Янкула М.В.

Ломтєв Ю.В.

 1.  

День міста:

 • Конкурс дитячих малюнків «Місто мого дитинства»;
 • Виставка літератури у шкільній бібліотеці «Місто на Дніпрі»;
 • Фотоконкурс «Моє рідне місто»;
 • Виставка дитячих комп’ютерних робіт «Дніпропетровськ у майбутньому»;
 • Оформлення інформаційного стенду «Дніпропетровськ – моє рідне місто»;
 • Участь у міському танцювальному фітнес-марафоні «Дніпро-фітнес-Штурм»
 • Участь у міських змаганнях «Миля миру»

 

СЗШ №35

 

Бібліотека СЗШ №35

 

 

СЗШ №35

СЗШ №35

 

 

СЗШ №35

 

 

 

 

 

08.09

 

04.09.

 

 

10.09

09.09

 

 

08.09

 

 

12.09

 

 

12.09

 

Янкула М.В.

 

Дарашкевич О.В.

 

 

Янкула М.В.

Янкула М.В.

 

 

Янкула М.В.

 

 

Учителі фіз. культури

 

 

Учителі фіз. культури

 1.  

День партизанської слави:

 • Оформлення у шкільній бібліотеці книжкової виставки «22 вересня – День партизанської слави в Україні»;
 • Оформлення інформаційного стенду «Ми йшли у бій не ради слави»

 

 

Бібліотека СЗШ №35

 

СЗШ №35

 

 

21.09.

 

21.09.

 

 

Рудь О.В.

 

ЯнкулаМ.В.

 1.  

День миру в Україні:

 • Розміщення листівок «Ми – за мир» на інформаційній дошці
 • Оформлення в бібліотеці виставки літератури «За мир у всьому світі»
 • Оформлення інформаційного стенду «Усім потрібен мир»

 

СЗШ №35

 

Бібліотека СЗШ №35

 

СЗШ №35

 

21.09.

 

18.09.

 

18.09

 

Президент школи

 

Дарашкевич О.В.

 

Янкула М.В.

 1.  

День Захисника України:

 • Оформлення інформаційного стенду «Свято мужності і відваги»
 • Оформлення виставки літератури у бібліотеці за темою: 14 жовтня – День захисника України»
 • Відвідування шкільної музейної кімнати Слави
 • Зустріч школярів з учасниками бойових дій та членами їх сімей
 • «Козацькі розваги» (спортивні змагання між учнями 3-4 класів)
 • «Як козаки…» - традиційний конкурс справжніх козаків до Дня українського козацтва та Дня захисника України

 

СЗШ №35

 

 

Бібліотека СЗШ №35

 

Музейна кімната Слави СЗШ №35

 

СЗШ №35

 

СЗШ №35

 

ЦПР №2

 

12.10.

 

 

12.10.

 

Вересень-жовтень

 

05.10-16.10

 

13.10.

 

13.10

 

Янкула М.В.

 

 

Рудь О.В.

 

Кл.керівники,

Мухін Ю.В.

 

Кл. керівники

Донцова С.В.,

Кл.керівники

 

Шейко Н.О.

 1.  

День українського козацтва:

 • Екскурсії на о. Хортиця, до музею лоцманів; до Хотина
 • Конкурс-гра «Збери козака в похід»

 

 

 

СЗШ №35

 

Вересень-жовтень

13.10

 

Кл. керівники

 

МПК учителів початкової школи

 1.  

Освітні проекти, бесіди, круглі столи «Українська мова у світі» (до Всесвітнього дня мов)

 

СЗШ №35

 

 

26.11

 

МПК учителів української мови та літератури

 1.  

Відвідування вистав у театрі ім.. Шевченка за п’єсами Карпенка-Карого з метою вивчення українського театрального мистецтва (до 170-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого)

 

 

Театр ім. Шевченка

 

 

вересень

 

 

Кл.керівники

 1.  

До 160-річчя з дня народження Д.І.Яворницького:

 • Екскурсії до історичного музею;
 • Екскурсії до будинку-музею Яворницького;
 • Конкурс творчих робіт за темою «Невідомі сторінки біографії Д.І.Яворницького»

 

 

Історичний музей

Будинок-музей Яворницького

 

СЗШ №35

 

 

Вересень

Жовтень

Листопад

 

6.11

Кл. керівники

 

 

 

 

МПК учителів історії та права

 1.  

До 85-річчя з дня народження Є.Васильченка. Конкурс авторських гуморесок

 

СЗШ №35

 

7.11

МПК учителів української мови та літератури

 1.  

До вшанування пам’яті жертв голодомору: «Свідки говорять»: збір матеріалів про родичів, знайомих, друзів сімей, які пережили голодомор в Україні та стали жертвами політичних репресій

 

 

СЗШ №35

 

 

Листопад

 

МПК учителів історі та права

 1.  

До Дня Збройних сил України: зустріч з військовослужбовцями, учасниками АТО

СЗШ №35

Грудень

Янкула М.В.

 1.  

Акція «Підтримай волонтерський рух» (виготовлення сувенірів, написання листів солдатам)

 

СЗШ №35

 

щомісяця

 

Янкула М.В.

 1.  

До 115-річчя з дня народження Катерини Білокур: знайомство з життєвим і творчим шляхом мисткині. Конкурс малюнків

 

СЗШ №35

 

Грудень

Янкула М.В.

Свириденко І.Є.

 1.  

До 120-річчя з дня народження Г.Вєрьовки: знайомство з музичною діяльністю, відвідування філармонії.

 

 

 

Грудень

Янкула М.В.

Якуніна О.Ю.

 1.  

Захист науково-дослідницьких робіт за темами «У пошуках істини», «Невідомі сторінки історії, науки, музики України, української мови та літератури»

 

СЗШ №35

 

Грудень

 

Керівники МПК

 1.  

Створення учнівських збірок за темою «Українські звичаї, обряди, традиції»

СЗШ №35

Грудень

МПК учителів української

 мови та літератури, історії та права

 

 

Інформація СЗШ № 35

про вжиті заходи та проведену роботу щодо поліпшення

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

за І квартал 2016 року

 

 

№ з/п

Назва та форма проведення заходу

Дата (термін) проведення

Місце проведення

Ч-сть

учнів

Ч-сть залучених осіб (вказати категорію)

Примітка

1

Конкурс малюнків серед учнів 1-4 класів «Україна рідний край» до дня Соборності України

20.01-22.01

Хол молодшої школи

98 робіт

 

 

2.

Конкурс тематичних газет присвячених дню Соборності України «Моя ти єдина! Моя Україно! 5-11 кл.

20.01-22.01

Хол молодшої школи

20 робіт

 

 

3.

Радіопередача: «22 січня – День Соборності України»

22.01.

 

698 учнів прослухало радіопередачу

 

 

4.

Акція єднання «Живий ланцюг» серед учнів 5-11 кл.

22.01

По другому поверху старшої школи

100 учнів

 

 

5.

Захист творчих робіт учнів 11-х класів з метою увічнення пам’яті жертв Голокосту

25.01.-27.01.

каб.309,

219

41 робота

 

 

6.

Круглий стіл учнів 9-х класів «Що ми знаємо про Голокост»

27.01

каб.222

23 учня

 

 

7.

Перегляд документальних кінострічок про Голокост  10 кл.

27.01.

відеозала

25 учнів

 

 

8.

Виховна година «Пам’ятай про Крути»

29.01.

каб.315

21 учень

 

 

9.

Захист творчих робіт учнів 8-9-х класів «Бій під Крутами»

29.01

каб. 309,219

8 кл. – 22 роботи;

9 кл. - 18 робіт

 

 

10.

Привітання воїнів – афганців з 27 – річчям виведення військ із Афганістану

10.02-15.02

Учні 6-Б класу по мікрорайону школи

50 робіт

 

 

11.

Перегляд документального відеофільму у шкільному відеозалі «Останній солдат. Афганістан»

10.02-15.02

відеозал

108 учнів

 

 

12.

Радіопередача: «Як довго ця війна тривала»

15.02

 

728 учнів

 

 

13.

Радіопередача присвячена вшануванню подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті  Героїв небесної сотні

Хвилина мовчання

19.02

 

734 учня прослухали радіопередачу та вшанували пам'ять хвилиною мовчання

 

 

14.

Перегляд відеофільмів «Дні, які змінили історію 18-20 лютого» 5-11 кл.

18.02-19.02

відеозал

119 учнів

 

 

15.

«Свято кольорів» - змагання класів за краще представлення композиції в одному кольорі до Дня Святого Валентина

12.02- 15.02

Хол старшої школи

96 робіт

 

 

16.

До Міжнародного дня рідної мови створення збірника висловів про мову 1-11 кл.

15.02-19.02

Хол старшої школи

93 роботи

 

 

16.

Шевченківські дні

Творчі роботи та малюнки присвячені пам’яті                Т.Г. Шевченко 1-11 кл.

 

09.03-10.03

Хол старшої та молодшої школи

108 робіт

 

 

17.

Перегляд кінофільмів про Т.Г. Шевченка 5,6 кл.

09.03-10.03

відеозал

57 учнів

 

 

18.

Конкурс малюнків та творчих робіт «Весняні квіти» до Міжнародного жіночого дня 1-11 кл.

04.03.-11.03

Хол старшої та молодшої школи

187 робіт

 

 

19.

Конкурс фоторобот присвячених 80 – річчю Соборному (Жовтневому) району «Мій соборний район» 5-11 кл.

21.03.-25.03

Хол старшої школи

63 роботи

 

 

20.

Відвідування історичного музею ім.. Д.Яворницького  1-11 кл.

Протягом кварталу

 

58 учнів

 

 

21.

Зустріч з письменницею Іриною Голуб з метою вивчення історично-культурної спадщини Дніпропетровщини та знайомство з книгою «Сім чудес Дніпропетровщини»

24.03

Дитяча бібліотека вул. Ворошилова, 9

28 учнів