Соборний район. Школа № 35

 

Корисна інформація

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації роботи з обдарованими дітьми

 

 

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах. 

Сучасні дослідники виділяють такі типи обдарованості :


Інтелектуальний тип – такі діти мають глибокі знання, самостійно їх здобувають, точно й глибоко аналізують навчальний і позанавчальний матеріал, схильні до його філософського осмислення. Це діти з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту.


^ Творчий (креативний) тип – виявляється в нестандартному мисленні, в особливому часто не схожому на інші погляди  на світ. Це діти з високим рівнем творчих здібностей.


^ Академічний тип – для таких дітей характерний досить високий рівень інтелекту, однак на перший план виходять особливі знання саме до навчання. Це діти, які найкраще навчаються в школі, особливості їхньої пізнавальної сфери (мислення, пам’яті, уваги), деякі особливості мотивації роблять навчання для них досить легким і приємним процесом.


^ Художній тип – виявляється у високих досягненнях у художній діяльності (музиці, танцях, живописі, скульптурі, сценічній діяльності).
Лідерський тип – характеризується здатністю розуміти інших людей, налагоджувати з ними конструктивні взаємини, організовувати їх на певну діяльність та керувати ними.
^ Психомоторний (спортивний) тип – виявляється у високих результатах проявів здібностей у певних видах спорту.

 

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей: 

 • часто "перескакують" через послідовні етапи свого розвитку; 
 • у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні; 
 • рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них; 
 • із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах; 
 • мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття; 
 • можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за декількома подіями, що відбуваються навколо них; 
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень; 
 • можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються" у своє заняття, якщо воно їм цікаве; 
 • мають розвинене почуття гумору; 
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу; 
 • відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно; 
 • часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію; 
 • їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті. 

 

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з    креативністю її мислення. 

Зокрема: 

 • Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 
 • Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини. 
 • Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту. 
 • Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан. 
 • Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь. 
 • Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості. 

Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний. 

 

Мета навчання учнів 1-4 класів - забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а також забезпечити базову освіту та підготовку до успішного навчання в школі ІІ та ІІІ ступенів. 

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають: 

 • олімпіади з базових дисциплін;
 •  олімпіади з творчого мислення; 
 • олімпіади з кмітливості та логічного мислення; 
 • конкурси;
 • конкурси знавців математики та логічного мислення; 
 • інтелектуальні ігри.

Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів:

 

1.Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності. 

2.Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості. 

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку. 

5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти. 

6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель". 

7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. 

8. Організація і проведення шкільних, районних, міських, олімпіад із базових дисциплін .

9. Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини. 

10. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми. 

11. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях. 

12. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах. 

13. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей. 

14. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними. 

15. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних (міських) методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах при директору. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

           ПО РОБОТІ  ІЗ ЗДІБНИМИ ТА

          ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

 

 

 • Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.
 •  Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність.
 • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
 • Розвивати критичне сприйняття дійсності.
 • Вчити доводити починання до логічного завершення.
 • Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження). 
 • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят. 
 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації. 
 • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 
 • Впливати особистим прикладом. 
 • Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це  завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу"  (В.О. Сухомлинський). 

 

Поради батькам обдарованих дітей

 1. Створіть безпечну психологічну атмосферу дитини в її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач
 2. Підтримуйте здібності дитини до творчості і виявляйте співчуття до ранніх невдач.

 3. Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідей дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони здаються безглуздими.

 4. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити її творчість.

 5. Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов’язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї.

 6. Допомагайте дитині задовольняти свої людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні.

 7. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі незрозумілого ровесниками творчого пошуку : нехай дитина збереже свій творчий імпульс.

 8. Поясніть, що не на всі запитання дитина завжди може відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини терпіння. Вона має навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.

 9. Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не має виходити за межі пристойного.

 10. Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

 

          Методист методичного центру

           управління освіти                                                                          Л.М.Башкатова

 

 

Корисна та цікава інформація

 

 

 

Командою сайту Освіта.ua у 2015 році створено Проект "Розвиток дитини"(Посилання). На сайті розміщуються інформаційні матеріали та статті для батьків, а також творчі розвиваючі завдання для дітей різного віку.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива 

 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги є Програма житлових субсидій, яка гарантує громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.

Житлова субсидія є безповоротною адресною допомогою, яка надається сім’ї незалежно від форм власності житла. Отримання субсидії не спричиняє втрати права власності на житло і необхідності повернення сум призначених субсидій.

Для оформлення субсидії з травня 2015р.  одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особові рахунки за місцем реєстрації  необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення Жовтневого району за адресою: пр. Героїв,40 та надати заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидії за встановленими формами.

З травня 2015року надається можливість оформлення субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору  найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово- комунальних послуг (далі – орендар). Такі особи разом зі заявою та декларацією подають договір найму (оренди) житла (за наявності).

Крім того, для призначення субсидії, зазначені зава та декларація можуть бути надіслані поштою до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника, орендарі  надсилають за місцем проживання, а також в електронному вигляді через портал державних послуг https://igov.org.ua/ .

У разі, якщо будь – хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово – комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, будинку, автомобіля, транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товаріва довгострокового іжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу, телефонного зв’язку  на суму , яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн., то в такому випадку в призначенні субсидії буде відмовлено.

Постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2015р. № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» встановлюється автоматичний принцип субсидії на новий термін, тобто після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому відповідному періоді. Тобто, для сімей, які отримували субсидії в опалювальний період 2014-2015р.р. субсидію подовжено на 12 місяців з травня 2015р. без звернення отримувача субсидії.

Субсидія призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням, при цьому до розрахунку братиметься дохід зареєстрованих за попередній календарний рік. За бажанням заявника субсидія може бути призначена виходячи з доходів членів сім’ї  за 3 місяці, що передують місяцю звернення за субсидією, в такому випадку разом із заявою та декларацією подаються довідки про доходи всіх членів родини за формою затвердженою Мінсоцполітики.

Субсидія нараховуватиметься виходячи з соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово – комунальними послугами.

З травня 2015р. зможуть оформити субсидії також родини,  складі яких є особи працездатного віку, що не працюють, не вчаться, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, як такі що шукають роботу. До розрахунку доходів таких осіб  братиметься дохід в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Одночасно слід зазначити, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщені (будинку) осіб (орендарі – про осіб, які фактично живуть), їх соціальний статус, зміни у переліку отриманих житлово –комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово – комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг на суму більше 50 тис. грн.

Міністерством соціальної політики України підбито перші підсумки роботи нової системи надання житлових субсидій, на підставі яких Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову від 26.06.2015 № 475 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набула чинності з 21.07.2015.

Зазначеною постановою запроваджена нова вдосконалена форма декларації, в якій громадянам не потрібно вказувати дані про розмір доходів. Від початку дії нової Постанови заявники вказуватимуть у деклараціях лише вид отримуваного ними доходу і джерело (установу, підприємство чи організацію), з якого отримані кошти.

До сукупного доходу громадян не включатимуться окремі види доходів: частин допомоги при народженні дитини та при усиновленні дитини, виплата яких здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які приймають безпосередню участь в антитерористичних операціях, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності.

Постанова відкриває можливість, на вибір заявників, призначати субсидію на основі задекларованих людиною доходів не за попередній календарний рік, або за попередні три місяці (на підставі довідки про доходи). Пенсіонери отримують змогу отримати субсидію на підставі врахування даних про розмір їх пенсії за останній місяць перед зверненням.

Врегульоване питання надання субсидій фізичним особам – підприємцям, які є платниками єдиного податку. Для І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних. Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно двох і трьох прожиткових мінімумів для працездатних громадян.

Також постановою відмінено штрафні санкцій за допущені громадянами помилки.

У разі смерті власника житла субсидію можна призначити на будь-яку дієздатну особу, яка зареєстрована у житловому приміщенні.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховуються посезонно. Якщо громадянин звернувся за субсидією в неопалювальний сезон, і в цей період права на надання субсидії не має, управління соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення особи після отримання за запитом відомостей про сім’ю заявника.

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, на підставі рішень районних комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням субсидії.

До 1 вересня та до 1 листопада через «Укрпошту» громадяни  повторно отримають бланки заяви і оновленої декларації, які слід подавати/надсилати поштою для оформлення житлової субсидії громадянам, які бажають скористатись правом на отримання субсидії.

Заяву та Декларацію разом з інструкціями по заповненню можна завантажити з сайта Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради за адресою  http://www.jrr.dp.ua/news/1719-upczn.html.

 

 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ!

 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги є Програма житлових субсидій, яка гарантує громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.

Житлова субсидія є безповоротною адресною допомогою, яка надається сім’ї незалежно від форм власності житла. Отримання субсидії не спричиняє втрати права власності на житло і необхідності повернення сум призначених субсидій.

Кому призначається субсидія: по субсидію може звернутися один із членів сім’ї, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, а також особи, які орендують житло на підставі письмового договору.

Субсидія призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням, при цьому до розрахунку береться дохід зареєстрованих членів родини за попередній календарний рік.

Субсидія не призначається, якщо:

-  будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Які документи потрібні подати для оформлення субсидії: тільки Заяву та Декларацію, які разом з інструкціями по заповленню можна завантажити з сайта Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради за адресою  http://www.jrr.dp.ua/news/1719-upczn.html.

За бажанням заявника, субсидія може бути призначена виходячи з доходів членів сім’ї  за 3 місяці, що передують місяцю звернення за субсидією,  але, у такому випадку, разом із заявою та декларацією, подаються довідки про доходи всіх членів родини за формою затвердженою Мінсоцполітики.

Хто отримає субсидію автоматично без подання заяви та декларації: домогосподарства, які одержували субсидію протягом опалювального сезону 2014-2015 років (крім тих, яким субсидія була призначена за рішенням комісії), та ті, які вже одержують її зараз, жодних документів (заяв та декларацій) подавати не мають. Субсидія вже Вам призначена.

Куди і як подаються документи на оформлення субсидії:  заповнені Заяву і Декларацію Ви можете особисто надати до управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради (пр. Героїв,40, тел. 68-25-88, 377-08-37), де Вас проконсультують фахівці відділу прийому громадян.

Документи для призначення субсидії також можуть бути надіслані до управління праці та соціального захисту населення поштою або в електронному вигляді через портал державних послуг за адресою  https://igov.org.ua/service/654/general

 

 

 

 

 

До Ваших послуг «Клініка, дружня до молоді» пропонує:

 • Лікування та діагностика репродуктивної функції;
 • Профілактика ВІЛ, інфекцій, які передаються статевим шляхом, ризикованої поведінки молоді (ранній початок статевого життя, незахищений статевий акт, численні сексуальні партнери, ведення нетрадиційного сексуального образу життя, а також вживання ін’єкційних наркотиків);
 • Консультації: лікаря - гінеколога, лікаря – дерматовенеролога, лікаря -уролога, лікаря - терапевта, лікаря - гастроентеролога, лікаря  -ендокринолога, отоларинголога, психолога, юрисконсульта;
 • Добровільне консультування та тестування на ВІЛ інфекцію;
 • Проведення лабораторної діагностики, рентгенологічної діагностики, ультразвукової діагностики органів черевної порожнини, діагностики малого тазу жінок, діагностики вагітності, кольпоскопія, функціональна діагностика.

 

 

В холі відділення під час роботи транслюється інформаційно – просвітній матеріал щодо питань фізіологічного розвитку підлітків, контрацепції, профілактики ВІЛ/СНІДу, профілактики незапланованої вагітності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, а також принципів ведення здорового способу життя. Також, наші клієнти мають можливість ознайомлення з наочними агітаційними посібниками.

Робота КДМ починається з консультування, яке супроводжує усі наступні етапи: діагностику, лікування та реабілітацію. Для кожного клієнта створюються психологічно - комфортні умови. Суворо

дотримується принцип конфіденційності.  

Метою діяльності нашого відділення є збереження здоров’я підлітків та молоді, надання допомоги через розуміння їх проблем, зміни поведінки, які погрожують їхньому здоров’ю.

 


Наша адреса:

м. Дніпропетровськ, вул.Гусенка, 13

Відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» (Окремий вхід).

Клініка працює з 8:00 до 18:00 (кожного дня,крім вихідних).

Телефон адміністратора (056)713-57-64

Телефон довіри (056)713-57-43

 

 

ПРЕС – РЕЛІЗ

 

 

         На базі КЗ «Дніпропетровська міська студентська поліклініка» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: вул. Гусенка, 13 в приміщенні з окремим входом працює відділення медико – соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді». В структуру  відділення входить: реєстратура, кабінети: лікаря – гінеколога, лікаря – уролога, лікаря дерматовенеролога, лікаря – терапевта, психолога, юриста, процедурний кабінет. Режим  роботи  відділення щоденно в дві зміни з 8 00 – 1800 , крім суботи та неділі.

         Відділення забезпечено одноразовим інструментарієм та засобами бар’єрної контрацепції.

         В холі протягом всього часу роботи відділення, працює телевізор  (відеосистема) з трансляцією інформаційно – просвітницьких матеріалів з питань контрацепції, здорового способу життя, профілактики наркоманії, ВІЛ – СНІДу, алкоголізму, куріння, профілактики небажаної вагітності та інше.

         Категоріями цільової групи є молодь віком  від 15 до 34 років.

         Фахівці відділення «Клініка, дружня до молоді» працюють з відвідувачами в атмосфері доступності, добровільності, доброзичливості,  довіри, анонімності.

 

 

Наша адреса:

м. Дніпропетровськ, вул.Гусенка, 13

Відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» (Окремий вхід).

Клініка працює з 8:00 до 18:00 (кожного дня,крім вихідних).

Телефон адміністратора (056)713-57-64

 

 

 

Головний лікар

КЗ «Дніпропетровська МСП» ДОР»В.А.ШКІЛЬОВА