Соборний район. Школа № 35

 

Літнє оздоровлення

 

Закон №375-VI від 04.09.2008

Верховна Рада України

Про оздоровлення та відпочинок дітей

 

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про оздоровлення та відпочинок дітей

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 45, ст.313 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1401-VI ( 1401-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.597

N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 )

 

Цей Закон визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.