Соборний район. Школа № 35

 

Робота над ІІІ етапом дослідно-експериментальної роботи

 

Програма

ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою

«Виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти» на базі середньої загальноосвітньої школи № 35 м. Дніпропетровська

на 2015-2017 роки.

 

 №

Зміст роботи

Строк

виконання

Кінцевий результат

1.

Розробити та апробувати модель виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти.

 

Серпень-грудень2015

Моніторинг ефективності моделі виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти.

 

2.

Запровадити у практику роботи школи нові педагогічні технології, які спрямовані на виховання соціально компетентної особистості.

 

Січень-квітень 2016

Моніторингові дослідження нових педагогічних технологій (результати контрольного діагностування

психологічної служби, графічні  матеріали та висновки).

3.

Організувати та провести  педагогічні ради, семінари, круглі столи, науково-практичних конференції відповідно до основних завдань педагогічного експерименту.

 

Серпень 2015 -

квітень 2017

 

Моніторингові дослідження ефективності рішень педагогічних рад,семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій.

4.

Розробити та запровадити у практику роботи навчального закладу програми спецкурсів, факультативів за основною проблематикою педагогічного дослідження.

 

Вересень 2015 - травень 2016

Порівняльний аналіз результатів запровадження нових програм спецкурсів, факультативів за основною проблематикою педагогічного дослідження.

 

 

5.

Створити умови для формування інноваційного стилю діяльності класних керівників, учителів-предметників.

 

Жовтень 2015- грудень 2016

Інформування й поширення інноваційного педагогічного досвіду.

 

6.

Висвітлити хід та результати педагогічних здобутків, напрацьованих уході експерименту, в освітянських виданнях.

 

Січень - березень 2017

Друк у фахових журналах, поширення  інформації через Інтернет – ресурси. 

7.

Підготувати звіт за підсумками ІІІ етапу дослідно - експериментальної роботи.

 

Квітень 2017

Захист звіту на засіданні комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.