Соборний район. Школа № 35

 

Про проведену роботу МПК щодо реалізації Програми Всеукраїнського експерименту

 

Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа № 35»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

27 лютого 2017 р.                                                                                                          № 20-А


Про проведену роботу МПК

щодо реалізації Програми Всеукраїнського

експерименту на 2016/2017рік

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2013 року № 481 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Комунального закладу освіти: середня загальноосвітня школа № 35 Дніпропетровської міської ради» школа працює за Програмою дослідно-експериментальної роботи за темою: «Виховання соціально-компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти».

 

 У школі організовано роботу методичної методичних предметних комісій: гуманітарно-історичного циклу, природничо-математичного циклу, естетичного циклу, учителів початкових класів, класних керівників, методичні об’єднання вчителів фізичної культури та англійської мови. Методичну роботу закладу координує методична рада.

Система  роботи МПК у навчальному закладі базується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника щодо програми експерименту.

  Головні  завдання методичної роботи в 2016/2017 н. р. полягають у:

 • сприянні підвищення професійної майстерності вчителів через      розвиток творчого потенціалу, формування навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості інноваційними педагогічними         технологіями;
 • підвищенні рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів,        сприянні самоосвіті вчителів із метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
 • забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

      На підставі рішення педрад педагогічного колективу й річного плану школи у 2016-2017 навчальному році  на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання щодо реалізації Програми експерименту:

 1. Затвердження планів шкільних методичних комісій, у яких висвітлено роботу комісії щодо участі в педрадах, семінарах, круглих столах відповідно до основних завдань формувального етапу педагогічного експерименту);
 2. Розробка критеріїв соціально-компетентної особистості.
 3. Запровадження  моніторингу рівня дійсної зрілості учнів;
 4. Залучення  вчителів  до публікацій своїх наробок  у науково-освітянських виданнях.
 5. Проведення пізнавального конкурсу «Словник у коридорі», видрати теми згідно з рекомендацією Програми експерименту.
 6. Про організацію взаємовідвідування відкритих уроків з метою отримання досвіду щодо запровадження нових методик і програм щодо теми експерименту.

 

Одним із завдань формувального етапу програми експерименту було питання розробки тематики педагогічних рад, семінарів, круглів столів, науково-практичних конференцій відповідно до основних завдань формувального етапу педагогічного експерименту. У січня 2017 року голови методичних предметних комісій захищали розроблену тематику на методичній раді школи. Методична рада школи  ухвалила таку розроблену тематику:

 

Педради:

 • Концепція змісту освіти для європейського виміру України (тема розроблена МПК вчителів природничих наук).
 • Виховання соціально-компетентної особистості - передумова діяльності профільного навчального закладу(тема розроблена МПК вчителів української мови та літератури).
 • Виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу (тема розроблена МПК вчителів фізичної культури).
 • Роль родини у вихованні соціально-компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти (тема розроблена МПК вчителів іноземних мов).
 • Педагогіка підтримки, навчання і виховання дитини під час формування духовно-моральних,  громадянських та патріотичних рис юного європейця (тема розроблена МПК класних керівників).
 •  «Успіх не шукатиме тебе, ти сам мусиш його шукати» У. Братан (тема розроблена МПК вчителів початкової школи).
 • Багатовекторність Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді в контексті євроінтеграції вітчизняної освіти (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Соціально-компетентна особистість як орієнтир євроінтегрованої освіти в Україні (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Професійна компетентність вчителя-запорука соціальної компетентності учня в умовах євроінтеграції(тема розроблена МПК вчителів математики, інформатики і фізики).
 • Використання європейських методик для виховання творчих здібностей учнів(тема розроблена МПК вчителів естетичних предметів).

 

Круглі столи:

 • WEBквести як метод формування соціальних компетенцій (тема розроблена МПК вчителів природничих наук).
 • Формування соціальної компетентності учнів інтерактивними засобами навчання на уроках зарубіжної літератури на підставі досвіду європейських держав (тема розроблена МПК вчителів російської мови та зарубіжної літератури).
 • Соціально-компетентна особистість – яка вона? (тема розроблена МПК вчителів української мови та літератури).
 • Інтерактивні технології навчання – крок до європейської освіти (тема розроблена МПК вчителів української мови та літератури).
 • Процес глобалізації міжнародних контактів та вивчення іноземних мов (тема розроблена МПК вчителів іноземних мов).
 • Використання нетрадиційних форм роботи з батьками. Обговорення єдності умов дорослих у ставленні  до дітей, умов успішного виховання. (тема розроблена МПК класних керівників).
 • «Дайте дитині пережити щасливу хвилину і успіх вам гарантовано» В. Сухомлинський (тема розроблена МПК класних керівників).
 • Форми роботи з учнями щодо національно-патріотичного виховання та модернізації навчального процесу(тема розроблена МПК вчителів початкової школи).
 • Особистість і освіта в Україні крізь призму європейського досвіду (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Нестандартні шляхи до виконання творчих робіт, вживання різноманітних технік європейських культур(тема розроблена МПК вчителів естетичних предметів).

 

Семінари:

 • актуальні проблеми сьогодення і можливі шляхи їх вирішення у предметах природничого циклу
 • Виховання соціально-компетентної особистості як творця і проектувальника життя під час вивчення творів зарубіжних письменників. тема розроблена МПК вчителів російської мови та зарубіжної літератури).
 • Європейські цінності в українській культурі і ментальності (тема розроблена МПК вчителів української мови та літератури).
 • Виховання соціальних компетенцій на уроках словесності (тема розроблена МПК вчителів української мови та літератури).
 • Прийоми дійового впливу педагогічного колективу на поліпшення фізичного розвитку й стану здоров’я учнів (тема розроблена МПК вчителів фізичної культури).
 • Актуальність крилатого висловлювання Л. Українки: «Скільки мов я знаю, стільки разів я людина!» в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти (тема розроблена МПК вчителів іноземних мов).
 • Інноваційні форми і методи виховання патріотизму в учнях в умовах євроінтеграції освіти (тема розроблена МПК класних керівників).
 • Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими соціальними компетенціями (тема розроблена МПК початкової школи).
 • Як допомогти кожній дитині адаптуватися в соціальному середовищи (тема розроблена МПК початкової школи).
 • Європейська інтеграція вітчизняної освіти і менталітеті: проблеми та перспективи (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Технологія виховання успішної особистості крізь призму часу під час викладання історії (тема розроблена МПК вчителів історії та правознавства).
 • Вплив творчого педагога на формування сучасної компетентної особистості в умовах євроінтеграції (тема розроблена МПК вчителів естетичного циклу).

 

Науково практичні конференції:

 • формування життєвої компетентності як детермінанти саморозвитку особистості, самореалізації євроінтеграції під час вивчення біографії письменників (тема розроблена МПК вчителів російської мови та зарубіжної літератури).
 • вплив нових європейських педагогічних технологій на процес соціалізації особистості на уроках. Огляд методичної зарубіжної преси (тема розроблена МПК вчителів російської мови та зарубіжної літератури).

 

Психологічною службою школи розроблені  критерії соціально-компетентної особистості, а також анкети й опитувальники, для учнів школи, які   допоможуть запровадити  моніторинг рівня дійсної зрілості учнів, за висновками:

 1. адаптована дитина до соціуму;
 2. не зовсім адаптована дитина до соціуму;
 3. зовсім не адаптована дитина до соціуму.

 

Методичною радою школи проводиться робота з вчителями-предметниками щодо їхньої самоосвіти та вимог до публікації авторських наробок, сучасних уроків, розробок, позаурочних заходів з орієнтацією на підвищення соціальної компетентності учнів. Також методичною радою  школи до експериментальної роботи залучені вчителі, які беруть участь у різноманітних конкурсах, презентаціях, заходах. Це вчителі: Дузь І.С., Циганенко С.А., Мухін Ю.В., Шейко Н.О., Трофимова О.М., Максютенко С.В., Асташева С.Б., Антонова Є.М. та інші. Також розроблено пам’ятку для вчителів-предметників про перелік сучасних сайтів, у яких можна публікуватися. Активними учасниками сайтів: учительський журнал on-line; Освітній портал  UROK-UA.com; видавництво – сайт вебінари; Дистанційна академія www.d-akademy.com.au; Відкритий урок – форум педагогічних ідей www.osvita.ua/publsshinq. є вчителі: Антонова Є.М., Балан С.А., Шейко Н.О., Бойко В.В., Дузь І.С., Донцова С.В..

Інтернет-портал рейтингу освітян закладів країни для всіх педагогів СЗШ та ДНЗ оголосили про конкурс «Педагогічні профтести». Взяли участь у профтестах і отримали сертифікати відповідно набраним балам такі вчителі: Шейко Н.О., Антнова Є.М., Дузь І.С., Рудь Н.І., Литвиненко К.В., Васковський Р.Ю., Кононова Ю.Ю.,Черевко Т.В., Дарашкевич О.В., Турчак Т.С., Асташева С.Б., Дуплай О.В., Балан С.А., Циганенко С.А., Мосейчук О.І. , Максютенко С.В.

 

Методична рада школи оголосила конкурс серед учнів 5-11-х класів «Словник у коридорі». Класні керівники організували в класах реалізацію даного заходу. Учнями класів були запропоновані теми словничка, а саме: «наголошуй правильно», «українська фразеологія», «говоримо правильно українською», «хімія поруч із нами», «все що цікаво знати про космос», «європейська музика», «європейські столиці», «новий рік в країнах Європи», «перекладаємо українською», «європейські винахідники точних наук».

Усі матеріали наробок школи за період 2016/2017 н.р. були підготовлені до звіту перед науковою радою Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України,   який відбудеться 04 квітня 2017 року в м. Києві.

До кінця 2017 року педагогічному колективу школи необхідно виконати такі завдання Програми:

 • зафіксувати результатати за темою педагогічного експерименту. Виявити критеріальні показники рівня соціальної копетентності учнів (травень, жовтень)
 • впровадити модель виховання соціально-копимпетентної особистості в умовах євроінтеграції(вересень)
 • Розробити заходи щодо виконання завдань четвертого узагальнюючого етапу Програми експерименту (грудень 2017р.)

Активну участь у роботі методичних предметних комісій Методичної ради щодо розробок, реалізації, виконання завдань педагогічного експерименту беруть такі вчителі: Дузь І.С., Донцова С.В., Рудь Н.І., Циганенко С.А. , Литвиненко К.В., Шейко Н.О., Девлад Н.В., Мокрозуб О.Г., Мосейчук О.І, Якуніна О.Ю., Асташева С.Б., Максютенко С.В., Антонова Є.М., Владимирська Н.М., Балан С.А.

 На жаль  вчителі Маловик М.Ю., Купріянова Л.В., Прокуратов І.О., Попова Л.П., Дорохова Т.Г., Москаленко Т.І., Свіриденко І.Є., не беруть участі в експериментальній роботі навчального закладу

Виходячи з вищезазначеного:

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Керівникам МПК:
  1. . Обговорити на засіданнях предметних комісій висновки адміністрації школи з реалізації завдань Програми.

березень, 2017р.

 1. Надати для нагородження директору школи списки вчителів предметних комісій, які були найактивнішими виконавцями експериментальної програми.

березень, 2017р.

 1. Методичній     раді школи (Шейко Н.О.):
  1. Виконати остаточні завдання експерименту на 2017 рік

до грудня , 2017 р.

 1. Розробити заходи щодо реалізації четвертого узагальнюючого етапу експерименту.

грудень,  2017р.

 1. Залучити до практичної роботи вчителів, які не брали участі в роботі з реалізації програми.

 

 1. Заступнику директора з НВР Турчак Т.С. вжити заходів щодо залучення вчителів школи до публікацій своїх педагогічних матеріалів у фахових виданнях та на сайтах Інтернет-порталу.
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Турчак Т.С.


 

    Директор СЗШ №35                                     Л.М.Грінь