Соборний район. Школа № 35

 

Новини

 

 

Розраховано норми тривалості робочого часу на 2017 рік

Мінсоцполітики на своєму веб-сайті розмістило Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Так, у інформації вказано, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП України напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

·1 січня – Новий рік;

·7 січня – Різдво Христове;

·8 березня – Міжнародний жіночий день;

·16 квітня – Пасха (Великдень);

·1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

·9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

·4 червня – Трійця;

·28 червня – День Конституції України;

·24 серпня – День незалежності України;

·14 жовтня – День захисника України.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16 жовтня.

Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документу.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.

 

За матеріалами сайту Мінсоцполітики

Інформаційні технології – складова професії вчителя 21-го століття

 

 

Європейський комітет профспілок освіти офіційно приєднався до Великої коаліції за працевлаштування у сфері інформаційних технологій. Велика коаліція – це ініціатива, що реалізується Європейською Комісією, з метою «сприяння співпраці між бізнесом та сферою освіти, державним та приватним сектором, для того щоб привернути увагу молодих людей до навчання в сфері інформаційних технологій, а також для перепідготовки безробітних». У 2015 році в Європі нестача кваліфікованих кадрів в сфері інформаційних технологій склала приблизно 900 тисяч спеціалістів. ЄКПО є першою організацією профспілок, що приєдналась до Великої коаліції Європейської комісії, учасниками якої, на сьогоднішній день, є такі компанії, як Adobe, Google і Microsoft, а також організації, такі як Європейська мережа шкіл та Інститут цифрового лідерства. У свої заявах про приєднання усі вони взяли на себе різні зобов’язання, переслідуючи різні цілі та різні політичні теми, наприклад «Навчання, яке відповідає вимогам працевлаштування у сфері інформаційних технологій», «Сертифікація», «Інноваційне навчання і викладання, мобільність та підвищення інформованості». Прагнучи, щоб профспілки вчителів і працівники освіти на всіх рівнях перебували на передньому краї інновацій в освіті і в педагогічній професії, у своїй заяві про приєднання до Великої коаліції ЄКПО підтримав наступні пріоритети: «Інноваційне навчання і викладання» (кінцевою метою якої для студентів є отримання необхідних навичок для безперервного навчання) та «Підвищення інформованості» (для залучення молодих людей до ІКТ, з метою сприяння отримання перспективної роботи та гідних умов праці як для жінок, так і для чоловіків). З метою вирішення проблеми нестачі спеціалістів з інформаційних технологій в Європі та заповнення відповідних вакансій в усіх галузях промисловості, ця ініціатива спрямована на забезпечення внеску державного сектору в таких аспектах, як якісне викладання, академічна свобода, а також інклюзивна та безкоштовна якісна освіта для всіх.
Вчителі у Європі зіштовхуються з проблемами у використанні цифрових технологій у своїй повсякденній роботі. Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання та навчання правильному використанню цифрових технологій в навчальних закладах, що готують вчителів, стане ще більш актуальним у майбутньому. ЄКПО бажає підтримати вчителів у вирішенні цих проблем, що дозволить студентам отримати необхідні навички для ринку праці, а також високоякісну освіту, яка дасть змогу навчатися протягом усього життя. 
                                                   

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

 

 

 

Затверджено порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

 

 

Уряд затвердив перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, порядок їх присвоєння затверджені відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» та частини восьмої статті 55 Закону України «Про вищу освіту».
Варто зазначити, що відповідно до частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону Україну «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
Постановою передбачається, що особі з освітнім ступенем магістра, яка вперше призначається на посаду педагогічного працівника, присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст», якщо на цій посаді передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.
Особі, яка має науковий ступінь, при призначенні на посаду педагогічного працівника, присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», якщо на цій посаді передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.
Кваліфікаційні категорії і педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам за результатами атестації, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
Кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» присвоюються атестаційною комісією навчальних закладів. Категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання присвоюються атестаційною комісією відповідного органу управління освітою.
Таким чином Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632 втрачає свою чинність.

 

 

 

Канікули на різдвяні свята попереджують емоційне вигорання вчителів

 

 

Нове дослідження, проведене вченими Лондонського університету, підтверджує, що канікули на різдвяні свята відіграють важливу роль у попередженні виснаження вчителів, не дозволяють їм «перегоріти» на роботі. Згідно з дослідженням, такі перерви в шкільному календарі мають життєво важливе значення для відновлення емоційного стану, енергетичних ресурсів і психологічного здоров'я вчителів. Дослідження проводили доктор Пол Флаксман і Соня Кармішель у тісній співпраці з «Партнерством на підтримку освіти». У рамках дослідження близько сотні вчителів із різних шкіл по всій Великобританії заповнювали невеликі анкети в кінці кожного тижня протягом двох місяців у період до, під час та після двотижневих різдвяних канікул. Подібне опитування було проведене й серед учителів Квебеку, Канада.
Результати дослідження показали, що вчителі, які продовжували хвилюватися і думати про роботу під час різдвяних канікул, не змогли відновитися належною мірою від навантаження навчального процесу.
Дослідники також виявили, що вчителі, які під час різдвяних канікул змогли задовольнити три основні «психологічні потреби»: відчуття власної компетентності, незалежності, близькості до інших людей, мали набагато кращий психологічний стан..
Автори дослідження пропонують деякі корисні рекомендації, які можуть допомогти вчителям посилити позитивний ефект різдвяних канікул. У дослідженні підкреслюються потенційні вигоди, які можуть бути отримані навіть від найменших дій під час відпочинку, що дають відчуття автономії, ефективності та наявності поруч рідних і близьких.
Дослідники також звертають увагу на користь психологічних тренінгів, які можуть бути особливо корисними для поліпшення психологічного здоров'я, тому що допомагають людям звільнити себе від хвилювань і роздумів.
Коментуючи результати дослідження, доктор Пол Флаксман, старший викладач психології Лондонського університету, заявив: «Наше дослідження показало, що перерви в роботі для вчителів, особливо після першої половини навчального року під час Різдва, надзвичайно важливі для їхнього психологічного здоров'я. Регулярне надання вчителям можливості
відновитися від значного навантаження на роботі допомагає запобігти їх «перегоранню». На мій погляд, життєво необхідно зберегти такі регулярні перерви у шкільному календарі. Якщо ви належите до людей, які переживають та постійно думають про роботу, ми рекомендуємо психологічні тренінги. Цей тип тренінгів не дозволить вам зануритися в негативне мислення, і таким чином, покращить ваше самопоч уття і якість життя».

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

 

 

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік

 

 

Міністерство соціальної політики України у листі від 20.07.2015 р. №10846/0/14-15/13 роз’яснює яким чином розраховувати норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві у 2016 році. Так  сказано, що частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу варто мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитися за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

 

Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2016 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
• 1 січня – Новий рік;
• 7 січня – Різдво Христове;
• 8 березня – Міжнародний день прав, жінок і миру;
• 1 травня – Пасха (Великдень);
• 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня – День Перемоги;
• 19 червня – Трійця;
• 28 червня – День Конституції України;
• 24 серпня – День незалежності України;
• 14 жовтня – День захисника України.
 

 

Пропозиції ЦК Профспілки до Рекомендацій парламентських слухань щодо реформування освіти

 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, зважаючи на позицію, висловлену під час парламентських слухань на тему «Правове забезпечення реформи освіти в Україні», що відбулися 9 грудня 2015 року, спрямувала лист до Верховної Ради України зі своїми зауваженнями та пропозиціями до проекту Рекомендацій.

Зокрема, у листі наголошується, що видатки на освіту в існуючому обсязі забезпечують лише 40% потреби на оплату праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів освіти в розмірах, гарантованих статтею 57 чинного Закону України «Про освіту». 

Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників, з урахуванням їх підвищення на 18,8% з 1 вересня поточного року, становить 1994 гривні, а науково-педагогічних – 3806 гривень проти середньої заробітної плати працівників промисловості за жовтень 5096 гривень. 

Такі обсяги забезпечують лише часткове фінансування навчальних закладів за комунальні послуги, оплата за які у вищих навчальних закладах здійснюється переважно за рахунок власних коштів. 

ЦК Профспілки звертає увагу нате, що не в повній мірі фінансується стипендіальне забезпечення. А інші потреби навчальних закладів та установ освіти забезпечуються в мізерних розмірах.

Профспілка працівників освіти і науки України розраховує на прийняття Рекомендацій Верховної Ради України з урахуванням висловлених позицій щодо законопроекту «Про освіту», які підтримані 650 тисячами вчителів, викладачів, вихователів, керівників гуртків, інших працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, вищих, професійно-технічних навчальних закладів та органів і установ освіти, що засвідчили її своїми особистими підписами.

 

 

Неприпустимо звуження прав та гарантій освітян – позиція ЦК Профспілки

 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України подає для інформування листи Міністерства освіти і науки України від 5.11.2015 № 1/11-16004 та від 13.11.2015 № 1/11-165999, що скеровані міністерством на адресу Профспілки 7.12.2015 на звернення від 9.10.2015 № 02-5/512 щодо неприпустимості запровадження через норми закону «Про освіту» контрактної форми трудового договору для всіх категорій педагогічних працівників та від 16.10.2015 №02-5/521 щодо необхідності відображення в законопроекті норм, які мають ґрунтуватися на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів», спрямовуватися на підвищення статусу.

У листах, зокрема, вказується, що позиція Профспілки щодо норм законопроекту «Про освіту» в частині трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі, ветеранів праці, учнів та студентської молоді, висвітлена у виступі Голови Профспілки Георгія Труханова під час розширеного засідання профільного Комітету Верховної Ради України з обговорення законопроекту «Про освіту», що відбулося 25 листопада 2015 року. 

До Комітету також спрямовано зауваження та пропозиції до Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 25 листопада 2015 року «Про проект Закону України про освіту (реєстр. №3491 від 19.11.2015), внесений Кабінетом Міністрів України» з проханням їх урахування.

За наслідками розширеного засідання Комітету Верховної Ради України рекомендовано повернути законопроект на доопрацювання до Кабінету Міністрів України.

ЦК Профспілки і надалі буде відстоювати позицію, засвідчену в Заяві делегатів VIII з’їзду та підтверджену особистими підписами понад 650 тисячами спілчан, про що було наголошено також у виступі від нашої організації під час парламентських слухань «Правове забезпечення реформи освіти в Україні», що відбулися 9 грудня 2015 року.

 

 

 

З грудня підвищуються посадові оклади працівників бюджетної сфери

 

 

Кабінетом Міністрів України 9 грудня прийнято постанову № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», відповідно до якої з 1 грудня підвищуються посадові оклади та ставки заробітної плати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, зокрема освіти, пропорційно збільшенню розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, який затверджено у розмірі 1113 гривень.

Таким чином розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника 1 тарифного розряду скорочується з 366 до 265 гривень, а посадові оклади та ставки заробітної плати працівників, починаючи з 4 тарифного розряду, збільшуються на 10 відсотків, складаючи, для прикладу, для вчителя, викладача, вихователя вищої кваліфікаційної категорії 2360 гривень, 1 кваліфікаційної категорії – 2193 гривні, другої кваліфікаційної категорії – 2026 гривень, молодого спеціаліста – 1925 гривень.

Установлено, що підвищення здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених у державному, місцевих бюджетах та власних коштів, у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

Керівників органів виконавчої влади також зобов’язано вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів, ставок заробітної плати та перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.

Керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, тобто й галузі освіти, зобов’язано забезпечити внесення змін до штатного розпису установ та закладів з урахуванням нових розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати.

 

 

Профспілки категорично не згодні із запропонованими в Держбюджеті на 2016 рік розмірами соцстандартів

 

 

Опрацювавши проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України 30.11.2015, який планується розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України 4 грудня 2015 року, профспілки категорично незгодні із запропонованими на 2016 рік розмірами базового державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму.

Зокрема про це повідомляється у листі Голови СПО об’єднань профспілок Голови ФПУ Григорія Осового, який надіслано Голові фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді України Юрію Луценку.

Також профспілками наголошується, що за офіційною інформацією Міністерства соціальної політики України, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах жовтня 2015 року (з рахуванням суми податку на доходи фізичних осіб) – 2757 грн, а запропонований Міністерством фінансів України з 1 січня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у 2 рази менший. Також занижені й розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії.

 

 

Від кризи до економічного зростання» – підписано Меморандум профспілок та роботодавців

 

 

2 грудня 2015 року на X З'їзді Федерації роботодавців України було підписано Меморандум між сторонами профспілок та роботодавців із реалізації Плану модернізації України «Від кризи до економічного зростання». Свої підписи під документом поставили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий та перший заступник Голови СПО сторони роботодавців, заступник Голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Меморандум був розроблений у тісній співпраці Агентства модернізації України, міжнародних та вітчизняних експертів, науковців та соціальних партнерів – організацій роботодавців і профспілок. 
Сторони, зокрема, домовилися створити комітет для реалізації плану модернізації та запросити до роботи в ньому представників органів влади, науковців та експертів.
«Ми переконані, що лише доклавши спільних зусиль та орієнтуючись на визначену в Плані модернізації модель структурної перебудови економіки та її інвестиційного зростання, вдасться забезпечити якнайскоріший вихід із глибинної кризи, забезпечити появу нових робочих місць, розвиток національного товаровиробництва, підвищення рівня доходів громадян і внутрішнього споживання вітчизняної продукції, що є ключовою запорукою для забезпечення добробуту та соціального миру в країні», – зазначається в тексті Меморандуму.
Документ складається з трьох частин:
– Програми модернізації України на 20 років – бачення європейських та українських експертів реформ у семи сферах: протидія корупції, охорона здоров'я, економіка, оподаткування та фінанси, євроінтеграція, конституційне право та дотримання законів;
– Цілей реформ на 10 років, які визначили роботодавці, профспілки, спільно з українськими вченими та Агентством модернізації України, в роботі якого взяли участь експерти з Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Великобританії, Швейцарії.
– Покрокового Плану модернізації України на найближчі 5 років, який склали українські роботодавці спільно з профспілками та провідними українськими науковцями.

Як підкреслюється у документі, Меморандум є також посланням для інших суб’єктів громадянського суспільства щодо необхідності їх більш активної участі у формуванні державної економічної і соціальної політики та реалізації свого невід'ємного права вимагати від влади виконувати свою функцію обслуговування суспільства, громадян та створення умов для забезпечення їх добробуту.
З’їзд Федерації роботодавців України відбувся під гаслом «Відродимо України разом!». У роботі заходу взяли участь власники і керівники майже 500 середніх і великих підприємств, українські та європейські вчені та експерти, представники європейського Агентства модернізації України, міжнародних організацій, лідери всеукраїнських профспілок, зарошені, ЗМІ.
За словами організаторів, розроблений роботодавцями та профспілками  План модернізації може дати відчутні результати для української економіки і громадян вже у 2016 році.

 

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

Позиція профспілок щодо укладення Генеральної угоди на 2015-2017 роки

 

 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні спрямував лист до Прем’єр-Міністра України Арсенія Яценюка з приводу вирішення питання укладення Генеральної угоди на 2015-2017 роки. Півторарічні переговори та консультації на рівні тристоронньої робочої комісії фактично завершилися, однак, неузгодженими залишилося два принципово важливі питання усунення дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери та визначення політики формування мінімальної заробітної плати, – без яких укладення Угоди і врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) між СПО об'єднань профспілок і Кабінетом Міністрів України є неможливим У листі також вказано, що Профспілки застерігають, що не вирішення питань щодо оплати праці в бюджетній сфері та індексації мінімальної заробітної плати в рамках колективного трудового спору надають правові підстави для масових акцій протесту, включаючи страйки із висуненням політичних вимог. Також поінформовано, що 30 листопада 2015 року відбудуться Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій, в яких візьмуть участь представники всіх галузей реального сектора економіки бюджетної сфери та сфери послуг, загалом понад тисячу профспілкових активістів для обговорення ситуації у соціально-трудовій сфері та визначення подальших консолідованих дій профспілок. 

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

Діяльність Профспілки освітян: звітний відеофільм

 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до VIII з’їзду, що відбувся 17 листопада 2015 року, підготував звітний відеофільм про основні віхи життя та діяльності організації за останні п’ять років.

Щоденна робота Профспілки у справі захисту прав освітян та молоді, яка здобуває освіту, показана у відео та світлинах із різноманітних заходів, акцій протестів, навчань, молодіжних шкіл, міжнародних проектів, спортивних заходів тощо.

 

 

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

VIII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України: підсумки й перспективи

 

 

17 листопада 2015 року у Києві відбувся VIII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України, який підбив підсумки роботи організації за п’ять років. 

У роботі заходу взяли участь Голова Профспілки Георгій Труханов, заступники Голови Профспілки Сергій Романюк та Любов Гарбаренко, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, народний депутат України Тарас Кремінь, заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, Національний координатор Міжнародного бюро праці в Україні Сергій Савчук, делегати з’їзду від обласних організацій, закордонні гості – Європейський директор Європейського комітету профспілок освіти Мартін Рьомер, Голова Профспілки болгарських вчителів Янка Такева, запрошені, ЗМІ

На порядок денний було винесено наступні питання:

– звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період 2010-2015 років;
– звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки;
– вибори Голови Профспілки та його заступників.
– формування ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. 
– вибори Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, Статутної та Мандатної комісій ЦК Профспілки.


У звітній доповіді Георгій Труханов, зокрема зазначив, що захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан відбувався в умовах змін в суспільно-політичному житті держави, кризових явищ, падіння економіки, багатократного підвищення комунальних тарифів та цін на товари і послуги з використанням усіх передбачених законодавством форм і методів роботи. АлеПрофспілкою не допущено змін низки законів, постанов Верховної Ради України, що передбачали звуження соціально-економічних інтересів працівників галузі. 

Спільними силами Профспілки та обласних ланок заблоковано наміри влади збільшити показник кількості студентів на 1 викладача до 18 осіб. Збережено нормативи визначення кількості ставок викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації й не допущено їх передачі на фінансування з місцевих бюджетів. Опротестовано низку запропонованих Кабінетом Міністрів України заходів «шокової терапії». 

Голова профспілки наголосив, що не допущено запровадження Методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до розрядів ЄТС та Урядової постанови про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, адже її норми не відповідали гарантіям статті 57 освітянського закону. Врегульовано питання про роботу за сумісництвом працівників, які переміщуються з районів проведення АТО. ЦК Профспілки своєчасно реагував на звернення працівників шкіл, розташованих в зоні проведення АТО, для своєчасної виплати заробітної плати. 

Також до сьогодні триває судовий процес щодо відстоювання реалізації права педагогічних та бібліотечних працівників на встановлення надбавок та доплат у фіксованому розмірі 20% та 50% посадового окладу. 

За словами Георгія Труханова залишається низка трудових та соціально-економічних питань, які потребують нагального вирішення. Це – підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум, який повинен враховувати оновлений набір продуктів харчування, товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб людини. Вимагає підвищення розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні, що перевищує мінімальну заробітну плату, підвищенням тарифних коефіцієнтів, які б забезпечили законодавчо гарантований статтею 57 Закону України «Про освіту» рівень оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів системи освіти.

Зараз триває активна робота над опрацюванням нової редакції проекту закону «Про освіту», розробленого Міносвіти. І позиція Профспілки чітка – він у жодному разі не повинен погіршувати зміст і обсяг існуючих прав освітян. 

«Галузева Профспілка, як і міжнародні освітянські профспілки, виступає проти приватизації та комерціалізації освітніх послуг. Вкотре підтверджуємо, що освіта у цивілізованому світі не може бути просто засобом задоволення потреб ринку праці у фахівцях. Вона є духовною необхідністю суспільства і інвестицією у майбутнє нації й держави», – насамкінець підкреслив Голова Профспілки Георгій Труханов. 

Наступним питанням було розглянуто звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, з яким ознайомила голова КРК Леонарда Ферманюк

Після ґрунтовного обговорення доповідей, внесення конструктивних пропозицій та відкритих дискусій, з’їзд затвердив звіт про п’ятирічну роботу Профспілки щодо соціально-економічного захисту прав освітян України, молоді, яка здобуває освіту, ветеранів педагогічної праці в умовах змін суспільно-політичного життя країни та визначив основні напрями діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на наступні 2016-2020 роки.

Відбулися вибори Голови Профспілки та його заступників. Головою Профспілки працівників освіти і науки України шляхом відкритого голосування обрано Георгія Труханова, заступниками Голови – Любов Гарбаренко та Сергія Романюка.

Також було обрано заступників на громадських засадах, ними стали Сергій Пугачов (Голова Вінницького обкому), Володимир Цвих (голова профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та Ольга Чабанюк (голова профкому студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана).

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

 

X пленум ЦК Профспілки: підготовка до VІII З’їзду

 

 

29 жовтня 2015 року у Києві відбувся X пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Засідання вели члени Бюро президії на чолі з Головою Профспілки Георгієм Трухановим. 

Метою засідання стали обговорення проектів основних документів VІII з’їзду Профспілки, стану його підготовки та зміни у складі керівних виборних органів Профспілки. Із доповідями з окреслених питань виступили заступник Голови Профспілки Любов Гарбаренко та голова мандатної комісії, голова Київської обласної ради Анатолій Цикалюк.

Голова Профспілки Георгій Труханов акцентував увагу делегатів на першочергових завданнях, які сьогодні постають перед освітянською організацію у зв’язку з реформуванням галузі та новими законопроектами. «…І лише солідарність дій усіх ланок Профспілки і оперативне реагування на зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, допоможуть у відстоюванні прав та гарантій освітян», – підкреслив очільник Профспілки. А для досягнення позитивного результату варто задіювати усі важелі й методи спілкування та тиску на владу – від подання електронних петицій на сайті Президента України до збору «живих» підписів учителів і викладачів, молоді, яка навчається, щодо недопущення звуження прав освітян при реформуванні галузі. 

До обговорення питання та висловлення своїх міркувань долучилися колеги з Києва, Тернополя, Львова, Вінниці та інших областей. 

Загалом учасники заходу ґрунтовно обговорили усі питання порядку денного й прийняли відповідні постанови щодо підготовки звітних документів до VІII з’їзду та Основних напрямів роботи на наступні п’ять років.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

Проект закону «Про освіту»: пропозиції ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

 

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України розміщено для обговорення проект закону «Про освіту». ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вважає, що норми нового закону «Про освіту» мають базуватися на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, не можуть погіршувати зміст і обсяг прав освітян, що заборонено статтею 22 Конституції, та враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів».

За наслідками аналізу його положень ЦК Профспілки спрямував відповідні пропозиції та застереження до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

 

Петиція щодо відновлення санаторно-курортного лікування працівників та оздоровлення дітей

 

Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» з 2015 року за наполяганням Кабінету Міністрів України зупинено закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, часткове фінансування за рахунок коштів соціального страхування дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та вищих навчальних закладів.

Позбавлення застрахованих осіб вкрай необхідних соціальних послуг викликало масові звернення профспілкових організацій, трудових колективів, членів профспілок з вимогами відновити порушені страхові права. Звернення профспілок до народних депутатів, депутатських фракцій у Верховній Раді України дали певний позитивний результат.

Народними депутатами України подано низку законопроектів, якими передбачається внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (р.№№ 2245, 2296, 2701 та інші), проте їх прийняття затримується.

За ініціативою Федерації профспілок України Спільний представницький орган об’єднань профспілок прийняв 21 вересня ц.р. рішення про звернення до Президента України з електронною петицією щодо внесення ним відповідного законопроекту для відновлення санаторно-курортного лікування працівників та оздоровлення дітей. Електронна петиція зареєстрована на сайті Президента України.

Прийняття закону дозволить забезпечити відновлення професійного здоров’я працівників, передусім зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, профілактику захворювань, повноцінну роботу оздоровчих закладів та щорічно за рахунок коштів соціального страхування забезпечити санаторно-курортним лікуванням майже 250 тисяч працівників, оздоровлення біля 200 тисяч дітей, фінансово підтримувати 60 санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та 63 – навчальних закладів.

Просимо провести роботу серед членів профспілок, профактиву, в трудових і студентських колективах із збору підписів під вказаною петицією на офіційному сайті Президента України. Для прийняття петиції до розгляду необхідно 25 тисяч підписів.

Підтримати петицію!

Сайт Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

 

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України повідомив, що Кабінет Міністрів прийняв постанову від 16.09.2015 № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», якою затверджено новий розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, на базі якого розраховуються посадові оклади працівників за іншими тарифними розрядами ЄТС.

Цей розмір з 1 вересня цього року становить 1012 грн (підвищення на 160 грн), що забезпечило зростання розмірів посадових окладів за іншими тарифними розрядами ЄТС від 13 до майже 19 відсотків.

Детальніше ознайомитися з тим як зміниться посадовий оклад директора школи та вчителів різних категорій можна у List_Mnsocpoltiki_posad-okl.doc