Соборний район. Школа № 35

 Методична робота

МЕТА, ЗАВДАННЯ

І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

у 2017 - 2018н.р.

                              

 

Мета: забезпечення реалізації потреб громадян у загальній середній освіті відповідно до інтересів, здібностей, нахилів особистості, надаючи дітям рівні можливості для їх розвитку і самореалізації.

 

Завдання школи:

  1. Всебічний розвиток кожної дитини як особистості шляхом розкриття і реалізації її потенційних можливостей, розумових і фізичних здібностей та обдарувань.

  2. Виховання моральних якостей громадянина,особистості,здатної до свідомого суспільного вибору та навчання впродовж життя.

  3. Формування професійних намірів учнів, поєднуючи одиничне і загальне, особисте і громадянське, реалізуючи логіку безперервної освіти.

  4. Виховання соціальної зрілості особистості як важливого фактора життєвого успіху людини ХХІ століття.

Пріоритетні напрямки роботи школи

  • Робота школи у режимі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня.

  • Надання молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину, практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав.

  • Робота навчально-методичного комплексу: початкова школа - середня і старша школа - виховна робота.

 
 
 
Методична тема школи 

Створення  і перевірка ефективності моделі виховання соціально компетентної особистості в умовах євроінтеграції вітчизняної освіти".