Соборний район. Школа № 35

 Безпека життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на території школи та поза нею

1.   Загальні положення

 

1.1.Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів по­ширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування в школі, на її території та поза нею.

 

1.2.Інструкція розроблена відповідно до «По­ложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного про­цесу», затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782.

 

1.3.Усі учасники навчально-виховного проце­су повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.

 

2.   Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на території школи та поза нею

 

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів пе­ред початком виконання трудових заходів на території школи та поза нею.

 

2.1.1. Визначити чітко дату, час і місце вико­нання трудових заходів.  Якщо ви з поважних причин не встигаєте на при­значений час (або будете відсутні), слід завчасно повідомити телефоном класного керівника про своє запізнення або відсутність. Від­сутність на трудовому заході має бути підкріплена заявою від батьків на ім'я директора.

 

2.1.2.Вид роботи під час виконання тру­дових заходів має бути обговорений завчасно, щоб на захід всі учні могли принести інвентар для роботи (віник, совок, ганчірку, відро тощо). Для запо­бігання травматизму інвентар повинен бути обгорнутий ганчіркою, поліетиле­ном. Забороняється піднімати інвентар вище коліна (особливо лопати, граблі, сапки), щоб не пошкодити людину, яка йде позаду або стоїть попереду.

 

2.1.3.До виконання трудового заходу до­пускаються учні, які не мають проти­показань за станом здоров'я. У разі якщо ви себе погано відчуваєте, слід негайно звернутися до класного керівника й не приступати до за­даних видів роботи.

 

2.1.4.Під час виконання трудового заходу учні користуються спеціальним одя­гом і взуттям. Взуття не повинне бу­ти на підборах. Одяг має бути захис­ного характеру (халат, довга сорочка, куртка тощо). Обов'язкова наявність рукавичок, якщо роботи проходять на вулиці — поліетиленового пакету для сміття.

 

2.1.5.У класного керівника має бути аптечка з набором медикаментів, перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги в разі травм і пошкоджень.

 

 

2.2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на терито­рії школи та поза нею.

 

2.2.1.Суворо дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності учнів під час вико­нання трудового заходу, бути постійно в полі зору класного керівника  без дозволу нікуди не відлучатися.

 

2.2.2.Виконувати тільки той фронт робіт, який був призначений класним керівником.

 

2.2.3.Приступати до виконання роботи тіль­ки після прослуханого інструктажу,     проведеного класним керівником.

 

2.2.4. У разі поганого самопочуття, по­дряпин, пошкоджень, запаморочен­ня, болю у серці, печінці, шлунково-кишкових розладів слід терміново звернутися до класного керівника.

 

2.2.5.Не піднімати й не переносити вручну речі, що важать більше ніж 6 кг для дівчат та 12 кг для хлопців (старших класів). Діти молодших класів важкі речі переносити не повинні.

 

2.2.6.Бути уважним під час виконання робіт. У кишенях категорично забороняється мати гострі, колючо-ріжучі предмети, які можуть завдати травм.

 

2.2.7.Для прибирання приміщень, території користуватися щіткою, совком, віни­ком, ганчіркою. Не прибирати сміття і відходи безпосередньо руками — це може призвести до травмування. Ка­тегорично забороняється брати в руки скло, шприци, голки, каміння, медика­менти, консервні банки тощо, тобто те, чим можна травмуватися.

 

2.2.8.Переносити воду для миття меблів, підлоги у відрі, яке наповнене не біль­ше ніж на три чверті місткості.

 

2.2.9.Під час миття підлоги остерігатися скалок, цвяхів на підлозі. Вилучити їх, завернути в пакет або папір і ви­кинути у відро для сміття.

 

2.2.10. Бути обережним під час прибирання біля люків, спусків, драбин і дверей. Виконувати цю роботу тільки під на­глядом класного керівника, попередньо прослухавши інструктаж.

 

2.2.11.Перш ніж пересувати столи, шафи та інший інвентар і меблі, перевірити та прибрати з їхньої поверхні предме­ти, які можуть впасти.

 

2.2.12.Категорично забороняється учням про­водити роботу на висоті (мити вікна, витирати стіни, вішати штори, вити­рати пил на меблях).

 

2.2.13.Не класти ганчірок або будь-яких ін­ших предметів на обладнання, елек­троприлади, апарати.

 

2.2.14. Категорично забороняється приби­рання електроприладів і світильників. Не можна торкатися відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених і погано ізольованих дротів. У разі виявлення неізольова-ної проводки, іскріння проводки, обі­рваних проводів, негайно повідомити про це класного керівника, адміністрацію. Під час прибирання в кабінетах, приміщеннях гімназії по­бутові електроприлади, світильники, комп'ютери, апаратура повинні бути ви­мкненні від живлення електрострумом.

 

2.2.15.Категорично забороняється під час трудового заходу піднімати вгору ін­вентар, перекидати його через плече, щоб запобігти совки, лопати тощо) для пере­дачі іншій особі. Передавати інвентар обережно, із рук у руки, за ручку.травмуванню. Катего­рично забороняється кидати інвентар (віники,

 

2.2.16.Працювати спокійно. Не провокувати інших словами, рухами, агресивною поведінкою, що можуть призвести до бійки, правопорушень.

 

2.2.17.У разі якщо учні школи працюють із шкільним інвентарем або інвента­рем іншої установи, вони повинні його здати після трудового заходу класному керівнику неушкодженим. У разі пошкодження інвентарю батьки учня повинні придбати новий інвентар.

 

2.2.18.У разі прибирання території школи або поза нею, під час прибирання про­їзної частини не виходити на проїзну дорогу самостійно. Класний керівник повинен виставити на доро­зі попереджувальні знаки, чергових із червоними прапорцями, а діти мають бути в спецодязі — спеціалізованих червоно-помаранчевих жилетах.

 

2.2.19.Категорично забороняється під час трудового заходу кидатися сміттям, ганчірками, камінням тощо — це може призвести до травмування та право­порушень.

 

2.3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів піс­ля виконання трудових заходів на території школи та поза нею.

 

2.3.1.Вишикуватися для останньої перевір­ки учнів для обліку після завершення трудового заходу.

 

2.3.2.Здати отриманий інвентар класному керівнику.

 

2.3.3.Категорично забороняється самостій­но йти додому без дозволу класного керівника.

 

2.3.4.Повернення додому здійснювати за по­передньо оговореним маршрутом, до­тримуючись правил дорожнього руху.

 

2.3.5.Кожному учневі після закінчення тру­дового заходу необхідно ретельно ви­мити руки та обличчя з милом.

 

3.   Вимоги безпеки життєдіяльності учнів в аварійних ситуаціях

 

3.1.У разі виникнення аварійної ситуації негайно повідомити класного керівника про це.

 

3.2. Не панікувати, не метушитися, чітко вико­нувати команди дорослих; направляючись до аварійних виходів, місця евакуації, ні­куди не відходити від керівника.

 

3.3.Після евакуації відзначити свою присутність для обліку, не йти без   дозволу вихователя, керівника.

 

3.4.Якщо аварійна ситуація виходить з-під контролю дорослих, правильно оцінити ситуацію, залишаючи аварійно-небезпечне місце. Терміново зв'язатися із службами екстреної допомоги або рідними мобільним зв'язком:

 

101— пожежна охорона,

 

102— міліція,

 

103— швидка медична допомога,

 

104— газова служба,

 

вказавши своє прізвище, ім'я, номер свого телефону та коротко описавши ситуацію, що склалася.