Соборний район. Школа № 35

 Безпека життєдіяльності учнів під час пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів

Безпека життєдіяльності учнів під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів

 

1.   Загальні положення

 

1.1.Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час групових поїздок, пішохідних екскур­сій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час гру­пових перевезень, навчальних екскурсій, пішохідного групового руху учнів.

1.2.Інструкція розроблена відповідно до «По­ложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного про­цесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених постановою Кабінету Міні­стрів України від 10.10.2001 р. № 1306.

1.3.Усі учасники навчально-виховного проце­су повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.

 

2. Вимоги з безпеки життєдіяльності учнів під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху

 

2.1.Вимоги з безпеки життєдіяльності учнів перед початком групових поїздок, пішохід­них екскурсій, пішохідного та дорожньотранспортного руху учнів.

2.1.1.Чітко визначити маршрут руху.

2.1.2.Повторити правила дорожнього руху та алгоритм руху в колоні.

2.1.3.Перевірити наявність червоних пра­порців для перекриття руху автомо­більного транспорту на дорозі.

2.1.4.Починати рух у колоні тільки за ко­мандою вчителя або класного керівника

2.1.5.Виконувати рух тільки в тому напрям­ку, який зазначив вчитель або класний керівник.

 

2.2.Вимоги безпеки дорожнього руху учнів під час групових перевезень,навчальних екс­курсій, пішохідного групового руху учнів.

2.2.1.Розрахуватися по парах і вишукувати­ся в колону.

2.2.2.Рухатися тільки за командою вчителя або класного керівника.

2.2.3.Пересуватися містом тільки по троту­арах, пішохідних доріжках.

2.2.4.Під час пересічення проїзної дороги, дочекатися, поки вчитель або класний керівник зупинить прапорцем рух автомобільного транспорту. Рух через дорогу здійснювати тільки на пішохід­них переходах, у тому числі підзем­них, наземних за командою дорослих за червоним прапорцем. Переходити дорогу перед прапорцем категорично заборонено.

2.2.5.Рух у колоні здійснювати в середньому темпі, не поспішати, на відбиватися. Не можна виходити за зону видимості вчителя або класного керівника

2.2.6.У разі потреби під час пішохідного руху навчальної екскурсії користуван­ня міським транспортом (за дозволом відділу освіти районної  ради) пово­дити себе в транспорті чинно, спо­кійно; заходити в транспорт та вихо­дити з нього за командою дорослих; при перебуванні в транспорті сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше.

2.2.7.Під час руху по тротуарах і пішохід­них доріжках колона має триматися правого боку.

2.2.8.Організована група дітей може пересу­ватися тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає — по узбіч­чю дороги в напрямку руху тран­спортних засобів колоною, але тільки в світлу пору доби і лише в супроводі дорослих із сигнальними прапорцями.

2.2.9.Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху в обох її напрямках, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в міс­цях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як визначена відсутність небезпеки У місцях, де рух регулюється, пішо­ходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

2.2.10.Чекати транспортний засіб група учнів повинна на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, а якщо вони відсутні — на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.

2.2.11.На трамвайних зупинках, не обладна­них посадковими майданчиками, пішо­ходам дозволяється виходити на проїз­ну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Вчитель або класний керівника, перекриває дорожній ав­томобільний рух червоним прапорцем.

2.2.12.У разі наближення транспортного засо­бу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору і спе­ціальним звуковим сигналом, всі по­винні утримуватися від переходу про­їзної частини або негайно залишити її.

2.2.13.Категорично забороняється:

* виходити на проїзну частину без ко­манди вчителя або класного керівника;

* раптово виходити, вибігати на поїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

* переходити проїзну частину поза пі­шохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрям­ках, а також у місцях, де встановлено огородження;

* затримуватися та зупинятися на проїз­ній частині, якщо це не пов'язано із за­безпеченням безпеки дорожнього руху.

2.2.15.Перебуваючи в автомобільному тран­спорті, категорично забороняється:

* під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом і за­важати йому в цьому;

* відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару, посадкового майданчи­ка, краю проїзної частини, на узбіччі;

* перешкоджати зачиненню дверей і їхати на підніжках, виступах тран­спортних засобів;

* пересуватися в салоні автотранспорту під час його руху;

* висовуватись у вікна або люки авто­транспорту;

* викидати сміття у вікна або люки ав­тотранспорту.

 

2.3.Вимоги безпеки закінчення групових пере­везень, навчальних екскурсій, пішохідного групового руху учнів.

2.3.1.Вишикуватися для остаточної пере­вірки наявності учнів при поверненні до зазначеного місця.

2.3.2.Забороняється без дозволу вчителя або класного керівника залишати групу, добираючись додому.

2.3.3.Рух додому здійснювати за обговоре­ним маршрутом, дотримуючись пра­вил дорожнього руху.

 

3.   Вимоги безпеки життєдіяльності учнів в аварій­них ситуаціях, скоєння ДТП

 

3.1.У разі виникнення аварійної ситуації негай­но повідомити вчителя або класного керівника

3.2.У разі скоєння ДТП на дорозі, свідком або учасником якої ви стали:

* негайно повідомити вчителя або класного керівника;

* за телефонним або мобільним зв'язком повідомити в службу екстреної допомоги, якщо це не може зробити вчитель або класний керівника (102 — міліція, 103 — швидка медична допомога);

* якщо ДТП сталося на дорозі, перемісти­тися в безпечне місце і чекати команди  вчителя або класного керівника;

* якщо ДТП сталося під час перебуван­ня в транспорті — залишатися на місці, не панікувати, не метушитися, чітко ви­конувати команди дорослих.