Соборний район. Школа № 35

 Безпека життєдіяльності учнів під час групових перевезень на залізнич.транспорті

Безпека життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на залізничному транспорті

 

1.   Загальні положення

 

1.1. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних перевезень на залізничному транспорті поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення туристично-екскурсійних перевезень    на   залізничному   транспорті.

1.2.Інструкція розроблена на основі постанови Кабінету Міністрів України «Про правила поведінки громадян на залізничному тран­спорті» від 10.11.1995 р. № 903.

1.3.Усі учасники навчально-виховного про­цесу повинні знати правила надання пер­шої (долікарської) допомоги при характер­них ушкодженнях, мати необхідні знання і навички користуванням медикаментами.

 

2.   Вимоги безпеки учнів під час туристично-екскурсійних перевезень залізничним транспортом

 

2.1. Вимоги безпеки перед початком туристично-екскурсійних перевезень учнів залізничним транспортом.

2.1.1. Перед туристично-екскурсійними по­їздками залізничним транспортом   чітко визначити маршрут поїздки, дату від'їзду та прибуття, час поїздки та висадки з потягу.

2.1.2.Повторити правила дорожнього руху та правила перебування дітей на вок­залі, біля залізничної колії, у потязі.

2.1.3.Чітко виконувати вимоги педагога або класного керівника, ке­рівника екскурсійної групи.

2.1.4.Починати посадку у вагон потягу тіль­ки за командою педагога або класного керівника, керівника групи.

2.1.5.Самостійне пересування по платфор­мі, вокзалу, вагону в потязі без дозво­лу дорослих забороняється.

2.1.6.Для проходу до поїзда або виходу до вокзалу користуватися тільки при­значеними для цього пішохідними мостами, тунелями чи переходами.

2.1.7.Забороняється псувати колії, споруди та обладнання залізниці, а також вчи­няти інші дії, які можуть порушити розклад чи безпеку руху на залізниці.

 

2.2. Вимоги безпеки під час проведення туристично-екскурсійних перевезень учнів залізничним транспортом.

2.2.1.Перед посадкою в потяг бути на міс­ці призначання за 20 хвилин, відмі­тити свою присутність у педагога   класного керівника або ке­рівника групи.

2.2.2.Якщо ви з певних причин не встигаєте на призначений час, слід завчасно по­відомити телефоном про це вчителя або класного керівника або ке­рівника групи.

2.2.3.Визначити попередньо своє місце у ва­гоні й під час посадки спокійно за­йняти його.

2.2.4.На території вокзалу, в потязі дотри­муватися правил санітарно-  гігієнічної, санітарно-протиепідемічної та пожеж­ної безпеки.

2.2.5.На платформах і в приміщеннях вок­залу забороняється:

* смітити, пошкоджувати чи забрудню­вати майно залізниці;

*   розпивати спиртні напої;

*   палити;

* захаращувати зали, вестибюль вокзалу, проходи в залах очікування та плат­форми власною ручною поклажею;

*   залишати особисті речі без догляду.

2.2.6.Забороняється підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про подачу чи прибуття поїзда до його повної зупинки.

2.2.7.Перед початком руху вагона відзначити свою присутність під час переклички вчителя, класного керівника або керівника групи.

2.2.8.Забороняється пересуватися під час руху у вагоні без дозволу вчителя, класного керівника або керівника групи.

2.2.9.Ручний багаж розміщується: пасажирів, які займають нижні місця, - у відділеннях під сидінням; пасажирів, які займають верхні місця, - на третіх полицях вагонів.

2.2.10.Забороняється:

* знаходитися на підніжках, перехідних майданчиках, у тамбурах потягу;

* заходити і виходити з вагона до повної зупинки поїзда;

* самовільно користуватися стоп-краном;

* використовувати стіл купе для піднімання на другу полку.

2.2.11.Забороняється:

* палити, застосовувати відкритий вогонь;

* розпивати спиртні напої;

* смітити в купе, коридорах вагона,кидати через вікно сміття та інші пред-мети;

* забруднювати вагон, пошкоджувати внутрішнє вагонне обладнання, постільні речі;

* залишати ручний багаж і власні речі без догляду. У разі виникнення про-пажі речей негайно сповістити вчителя, класного керівника або керівника групи.

2.2.12.У разі погіршення здоров”я негайно повідомити про це вчителя, класного керівника або керівника групи.

2.2.13.Під час поїздки поводити себе чинно, голосно не розмовляти, не кричати, не стрибати, не бігати; уникати травмонебезпечних ситуацій; не заважати іншим пасажирам.

 

2.3.Вимоги безпеки життєдіяльності учнів після закінчення туристично-екскурсійних перевезень залізничним транспортом.

2.3.1.Після висадки з вагону вишикуватися біля вагону на платформі за 0.5 метра від колії, без команди дорослих не починати рух.

2.3.2.Вишикуватися для остаточної перпвірки наявності учнів при поверненні в зазначене місце.

2.3.3.Забороняється без дозволу вчителя, класного керівника або керівника групи залишати групу, добираючись додому.

2.3.4.Рух додому здійснювати за обговореним маршрутом, дотримуючись правил дорожнього руху.

 

3.   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 

3.1.У разі виникнення аварійної ситуації не­гайно повідомити педагога або класного керівника , керівника групи.

3.2.Якщо аварія сталася під час перебування у вагоні, залишатися на місці, не панікувати, не метушитися. Чітко виконувати команди дорослих.

3.3.Якщо аварійна ситуація вийшла з-під контролю дорослих, терміново зв'язатися із службами екстреної допомоги або рідними мобільним зв'язком:

101— пожежна охорона,

102— міліція,

103— швидка медична допомога,

104— газова служба,

Коротко описати ситуацію, назвати адресу, де відбулась надзвичайна ситуація,вказавши своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.